+
-+ Tulosta

Tilastotietoa

Maantieteellinen sijainti

Kouvola sijaitsee Etelä-Suomen läänissä, Kaakkois-Suomessa, Pohjois-Kymenlaaksossa.

 • Pinta-ala: 2 871 km2
 • Maapinta-ala: 2 558 km² (peltoala noin 49 000 ha)
 • Vesistö: 313 km2

Liikenteellinen sijainti

Kouvola on Helsinki-Pietari -radan ja Savonradan risteyskohta. Kouvola sijaitsee myös valtateiden 15 ja 6 solmukohdassa.

 • 1 h Venäjän rajalle (Vaalimaan raja-asema)
 • 1 h Suomen suurimpiin vientisatamiin Kotkaan ja Haminaan
 • 1,5 h Vuosaaren satamaan Helsingissä
 • 1,5 h kansainväliselle lentokentälle (Helsinki-Vantaa)
 • Suora rautatieyhteys Venäjän eri teollisuuskeskittymiin ja Aasian merkittävimpiin kaupunkeihin, kahdensuuntaisena (Trans-Siperia -rata)
 • 1,2 h junayhteys Kouvola-Helsinki
 • 2,2 h junayhteys Kouvola-Pietari

Väestö

Väestö on kymenlaaksolaisia, jotka polveutuvat hämäläisistä ja ovat historian saatossa saaneet vaikutteita myös savolaisilta, karjalaisilta ja uusimaalaisilta. Murteessa kuuluvat "mie ja sie, min ja sin, myö ja työ".

 • Väkiluku: 85 808 (29.3.2016, lähde: Tilastokeskus)
 • Asukastiheys: 33,56 asukasta/ km2 (1.1.2016, lähde: Tilastokeskus)