+
-+ Tulosta

Talousarvio ja -suunnitelma

Talousarvio on Kouvolan kaupungin toiminnan ja talouden suunnitelma, jota ohjaa kaupungin strategia.

Talousarviossa hyväksytään Kouvolan kaupungin toiminnalliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot kaupungin palveluiden toteuttamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Lisäksi siinä esitetään miten kaupungin toimintoja pitäisi kehittää ja osoitetaan, kuinka rahoitustarve katetaan. Talousarvio sisältää myös mm. investointi- ja rahoitusosat. Valtuusto hyväksyy seuraavan vuoden talousarvion vuoden loppuun mennessä. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksytään taloussuunnitelma vähintään kolmelle vuodelle, joista ensimmäinen on talousarviovuosi.