+
-+ Tulosta

Työmarkkinat ovat osittain jakautuneet globaalisti kilpailtuun työhön ja paikalliseen, läsnäoloa edellyttävään työhön. Kilpailu osaavasta työvoimasta on kiristynyt. Nuorempien sukupolvien tulo työmarkkinoille on alkanut muuttaa organisaatiokulttuuria ja johtamiskäytäntöjä.

Yksilöllinen ja joustava työ

Tunnustusta saaneissa työpaikoissa korostetaan yksilöllisyyttä ja joustavuutta. Työsuhde-etuja räätälöidään erilaisiin elämäntilanteisiin sopiviksi. Työajat, tavat tehdä työtä ja työehdot ovat entistä yksilöllisempiä. Vuonna 2030 työehtosopimukset tukevat yhteisöllisyyttä, niihin sisältyy muun muassa vapaaehtoistyöpäiviä (esim. siivoustalkoot, avustaminen hoitolaitoksessa). Työ ja vapaa-aika sekä ammatillinen ja henkilökohtainen kietoutuvat enemmän yhteen. Yksityiselämän ja työelämän ei tarvitse sijaita erillään toisistaan. Moni työ voi olla siellä missä ihmiset ovat, ja missä ihmiset viihtyvät.

Uusia työpaikkoja

Uusia tuotannollisia työpaikkoja on syntynyt ympäristösektorille ja energiatehokkuuden hyödyntämiseen sekä bioenergian tuotantoon ja kiertotalouteen. Myös matkailun ja lähiruokatuotannon sekä jalostuksen, palvelusektorin ja logistiikan työpaikat ovat lisääntyneet. Paperiteollisuus ja sen tuotekehittely ovat synnyttäneet uusia tuotteita ja palveluja sekä uudenlaisia työpaikkoja. Paperiteollisuus tarvitsee edelleen raaka-ainehankintaa, kuljetusta, varastointia, valmistusta, markkinointia ja jakelua. Kaikkiin työvaiheisiin tarvitaan työvoimaa. Kouvolan työllistäjinä varuskuntien merkitys on edelleen suuri.

Ammatit ja työ muutoksessa

Monia ammatteja on kadonnut ja korkean osaamisenkin töitä on pitkälle automatisoitu. Johtamiseen, analysointiin, opetukseen ja luovaan toimintaan liittyvä työ on lisääntynyt. Verkostomainen eri toimijoiden välinen yhteistyö on lisääntynyt ja synnyttänyt uusia työtilaisuuksia. Toimistoja ei entisessä laajuudessa enää tarvita, joten toimistojen muuntaminen asunnoiksi on tehty helpoksi. Yhä useampi tekee töitä muualla kuin työpaikalla, esim. kotona ja kahviloissa. Kysyntää onkin sellaisista hyvillä paikoilla sijaitsevista työtiloista, joita itsensä työllistävät voivat vuokrata tilapäiseen käyttöön.

Liikkuva- ja etätyö mahdollistavat työn ja muun elämän yhteensovittamisen uudella tavalla. Informaatioteknologian luomat uudet mahdollisuudet edistävät yksilöllistymistä. Globaalit kansalaiset liikkuvat sujuvasti työn ja mahdollisuuksien perässä, minkä seurauksena ihmisten arvot ja elämäntyylit ovat erilaiset. Pätkätyö on yleistä ja työntekijällä voi olla useampia työnantajia samanaikaisesti. Perustulo on jo käytössä ja nyt keskustellaan siitä, kuinka järjestetään ihmisten mukanaolo yhteiskunnassa, jos perinteinen palkkatyö edelleen vähenee.


Kerro mielipiteesi työstä Kouvolassa 2030Nimimerkki:*

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme