+
-+ Tulosta

Strategia ja talous

Kaupunkistrategia ohjaa kaupungin toimintaa.

Valtuusto on määritellyt kaupunkistrategiassa tavoitteet, joita kaupunkiorganisaation tulee toteuttaa. Samalla valtuusto on linjannut suunnan, jota se toteuttaa omassa päätöksenteossaan. Merkittävin vuotuinen päätös koskee talousarviota ja -suunnitelmaa.