+
-+ Tulosta

Kotiäänestys

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysajanjaksoon 17. - 23.1.2018 sattuvana päivänä klo 9 - 20. Mahdollisen toisen vaalin kotiäänestys toimitetaan 31.1. - 6.2.2018 välisenä aikana klo 9 - 20.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Presidentinvaalin kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16 Kouvolan keskusvaalilautakunnalle puh. 020 615 7191, postitse Kouvolan keskusvaalilautakunta, PL 85, 45101 Kouvola tai sähköpostin välityksellä vaalit@kouvola.fi.

Mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 30.1.2018 ennen klo 16. Mikäli henkilö kuitenkin on ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, ilmoittautuminen on voimassa myös toista vaalia varten, eikä uutta ilmoitusta silloin tarvita.

Ilmoituksen voi tehdä myös äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja haluaa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Ilmoittautumislomake kotiäänestykseen [pdf, 107 KB]

Äänestäjälle ilmoitetaan etukäteen puhelimitse kahden tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu äänestäjän luo toimittamaan äänestyksen.

Yhteystiedot

Keskusvaalilautakunta
Torikatu 10
45100 Kouvola
puh. 020 615 7191

Sähköposti

vaalit@kouvola.fi

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme