+
-+ Tulosta

Yksityistieavustukset

Yksityisteitä avustetaan talousarvioon varatulla määrärahalla. Yksityisteiden avustusmuodot ovat kunnossapito- ja perusparannusavustus.

Yksityistieavustukset

Maaseutulautakunta on vahvistanut 14.2.2018 § 13 vuodelle 2018 yksityistieavustusten jakoperusteet sekä perusparannushankeohjeen.
Hakuaika päättyy torstaina 29.3.2018 klo 15.00, jolloin hakemus tulee olla jätettynä Kouvolan kaupungin maaseutupalveluille. Avustushakemuksen myöhässä jättäneitä yksityisteitä ei avusteta. Vuonna 2018 yksityistieavustusten määräraha on 800 000 €.

Maaseutulautakunta päättää kokouksessaan hakuajan loppumisen jälkeen kunnossapito- ja perusparannusavustuksista vuodelle 2018. Yksityisteiden kunnossapitoavustusten maksupäivä on, kun maaseutulautakunnan tekemä päätös avustusten myöntämisestä on lainvoimainen ja tarvittavat asiakirjat on toimitettu.

Yksityistieavustusten jakoperusteet 2018 [pdf, 224 KB] Yksityistien perusparannushankeohje [pdf, 205 KB]

Vain kaupungin avustamat perusparannushankkeet

Tiekunnalla on mahdollisuus hakea perusparannusavustusta hakuajan ulkopuolella.

Tiekunnalle voidaan harkinnan perusteella ja määrärahojen puitteissa myöntää lisäavustusta. Tien parantamishankkeesta ja mahdollisten avustusten hakemisesta on päätettävä tiekunnan kokouksessa. Tarvittaessa pidetään ylimääräinen tiekunnan kokous. Pöytäkirjakopio avustushakemuksen liitteeksi. Perusparannushankkeen määrittelyssä noudatetaan Liikenneviraston ohjetta.

Tien parantamisella tarkoitetaan siltojen, rumpujen, tien kantavuuden ja rakenteiden parantamista eli tien nykytilan kohentamista.

Ensisijaisesti avustettavia hankkeita ovat mm.
- huonokuntoiset sillat ja tierummut
- tulva- ja routakohteet
- liikenneturvallisuuden kannalta tärkeät kohteet, kuten vaarallisen kaarteen oikaisu, liittymäkohdan parantaminen tai tielinjan siirtäminen
- tien kuivatuksen ja kantavuuden parantaminen

Rakentamiseen tai siihen verrattavaan tien tason parantamiseen, esimerkiksi uuden tien tekeminen tai tien päällystäminen tai tievalaistuksen rakentaminen, avustusta ei pääsääntöisesti voida myöntää.

Perusparannusavustushakemuksen jättäminen:
Haettaessa perusparannusavustusta tulee hakemukseen liittää vähimmäisvaatimukset täyttävä suunnitelma, josta selviää mitä tehdään, kustannusarvio mitä tekeminen maksaa ja karttaote missä toimenpiteet tehdään.

Haettujen perusparannusavustusten hankkeiden osalta teknisen tuotannon tiemestari antaa lausunnon avustuskelpoisuudesta. Normaaleihin vuosittaisiin hoitotöihin ei perusparannusavustusta voida myöntää. Tien kunnossapito koostuu tien hoidosta ja tien ylläpidosta. Hoidolla varmistetaan tien päivittäinen liikennöitävyys. Ylläpidolla säilytetään tien käyttökelpoisuus ja rakenteellinen kunto.
Lisätiedot tiemestari Jouni Kettunen p. 020 615 1241

Liikenneviraston ohjeita 11/2016 luku 4 [pdf, 2 MB]

Yhteystiedot

Markku Talvisto
Yksityistiekoordinaattori
020 615 8683
markku.talvistokouvola.fi
Ritva Järvinen
Tekninen assistentti
020 615 4521
ritva.jarvinenkouvola.fi
Maaseutupalvelut
maaseutupalvelutkouvola.fi
Vartiotie 4
45100
Kouvola
Aukioloajat: ma–pe 9–15