+
-+ Tulosta

Ajankohtaista tiekunnille

Ajankohtaista tiekunnille

Yksityisteiden kunnossapito 1.1.2019 alkaen - Ehdotuksen julkinen nähtävillä olo

Tekninen lautakunta on hyväksynyt 11.9.2018 ehdotuksen, että

1) Kaupunki kunnossapitää 1.1.2019 alkaen vain ne yksityistiet, joilla on maankäytöllistä merkitystä ja niille alueille tullaan laatimaan lähivuosina asemakaava. Kyseiset yksityistiet on esitetty liitteessä (11.9.2018).

2) Tekninen lautakunta pitää 1.1.2019 jälkeen omistuksessaan, hallinnassaan ja kunnossapidossaan katuvaloverkon vain niiden yksityisteiden osalta, joiden kunnossapidosta se huolehtii kustannuksellaan.

3) Kaupungin suorittaman kunnossapidon lakkaaminen ei edellytä tien kunnostusta tai muitakaan parantamistoimenpiteitä siirtymävaiheessa.

4) Kunta voi ryhtyä ulkopuolisena toimijana (/yhteisönä) huolehtimaan maankäytöllisesti merkittävien ja lähivuosina asemakaavoitettavien yksityisteiden hallinnoinnista ja tienpidosta yksityistielain (560/2018) 68 §:n mukaisesti 1.1.2019 alkaen.

Ehdotus, mukaan lukien maankäytöllisesti merkittävät ja lähivuosina asemakaavoitettavat yksityistiet on nähtävillä 19.9.-3.10.2018 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä osoitteissa: https://www.kouvola.fi/kadutjaliikenne/yksityistiet.html

Mahdolliset muistutukset ehdotuksista on toimitettava kirjallisesti viimeistään 3.10.2018 klo 15.00 osoitteella Kouvolan kaupunki, Tekninen lautakunta, Valtakatu 33 (PL 32), 45701 Kuusankoski tai sähköpostitse: tekninenjaymparisto(at)kouvola.fi.

Lisätietoja: kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, anne.ahtiainen@kouvola.fi

19.9.2018 Tekninen lautakunta

Yksityisteille tarjottavien vastikkeellisten palvelujen nykytila

Tekninen lautakunta 28.8.2018 § 187 päätös perusteluineen

Yksityisteille ei enää jatkossa myydä markkinoilla tarjolla olevia kunnossapitopalveluja tai -materiaaleja. Esim. pölynsidonta, kalsiumkloridi, liikenteenohjauslaitteet ja niiden asennuspalvelut.
Lisätiedot kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, p. 020 615 8574, anne.ahtiainen(a)kouvola.fi ja kunnossapitopäällikkö Jukka Perttula p. 020 615 7603, jukka.perttula(a)kouvola.fi.

Uusi yksityistielaki voimaan 1.1.2019

Yksityisiä teitä koskeva laki uudistui vastaamaan kaupungistumisen ja maaseudun ikärakenteen muuttumisen sekä luonnonvaratalouden ja elinkeinoelämän tarpeita.

Uudella yksityistielailla on selkiytetty eri osapuolten vastuita yksityisteiden rakentamisen, ylläpidon ja rahoituksen suhteen. Kuntien tielautakunnat lakkautetaan ja niiden tehtävät siirretään muille viranomaisille.

Lakiuudistuksen tavoitteena on ollut selkeä, joustava ja nykypäivän tarpeisiin vastaava yksityistielaki, joka mahdollistaa uudenlaisen elinkeinotoiminnan varsinkin maaseudulla.

Eduskunta hyväksyi 21.6.2018 yksityistielain (560/2018). Se tulee voimaan 1.1.2019 ja sillä kumotaan vanha laki yksityisistä teistä (358/1962).

Yksityistien perusparannushanke Pyöryläntien silta

esillä 14.8.2018 Kouvolan Sanomissa

Henkilötietojen käsittely tiekunnassa

Tiekunnankin on noudatettava pian voimaan astuvaa tietosuojadirektiiviä (GDPR). Tieyhdistys on tehnyt ohjeellisen esimerkin periaatteiksi henkilötietojen käsittelemiseksi tiekunnassa.

Esimerkkiä ei tule kopioida sellaisenaan, vaan kunkin tiekunnan tulee itse sisäistää, kuinka henkilötietoja kerätään ja käsitellään tietosuojadirektiivin mukaisesti. Periaatteet tulee valmistella ja hyväksyä hoitokunnassa (tai tiekunnan kokouksessa) tiekunnan todelliseen tilanteeseen ja olosuhteisiin pohjautuen. Esimerkkiperiaatteet löytyvät täältä.

Henkilötietojen käsittelemisen periaatteet tulee olla osakkaiden ja muiden asianosaisten (mm. tienkäyttömaksua maksavat) vapaasti saatavilla esimerkiksi tiekunnan kotisivulla. Ei haittaa, vaikka ne lähettäisi myös seuraavan kokouskutsun liitteenä. Dokumentti (erityisesti TIETOSUOJASELOSTE, OSAKAS- JA TIENKÄYTTÄJÄREKISTERI) tulee päivittää muuttuneiden olosuhteiden mukaiseksi, esimerkiksi vuosittain.

Syytä korostaa, että kyseessä on yhdenlaisen tiekunnan esimerkki eikä se ole 'täydellinen' tai 'lopullinen'. Saatujen lakitulkintojen, käyttökokemusten ja muiden palautteiden perusteella esimerkkimallia päivitetään ja se löytyy Tieyhdistyksen sivulta.

Lähde: Suomen Tieyhdistys

Markku Talvisto
Yksityistiekoordinaattori
020 615 8683
markku.talvistokouvola.fi
Ritva Järvinen
Tekninen assistentti
020 615 4521
ritva.jarvinenkouvola.fi
Maaseutupalvelut
maaseutupalvelutkouvola.fi
Vartiotie 4
45100
Kouvola
Aukioloajat: ma–pe 9–15



Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme