+
-+ Tulosta

Vesihuolto-osuuskuntien toiminta-alueet

Vesihuolto-osuuskuntien toiminta-alueet > uusi vesihuoltolaki

Vesihuolto-osuuskuntien toiminta-alueesta esitys tuli jättää, jos osuuskunta toimittaa vettä tai vastaanottaa jätevettä yli 10 m3/vrk tai palvelee yli 50 henkilöä. Toiminta-alueen hyväksymistä on edellytetty vesihuoltolain (119/2001) nojalla. Vesihuoltolakia on muutettu, muutos tuli voimaan 1.9.2014 alkaen. Muutoksen jälkeen laki ei enää suoraan velvoita osuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymistä, mikäli suurehkon asukasjoukon tarve tai terveydensuojelulliset tai ympäristönsuojelulliset syyt eivät sitä ehdottomasti vaadi.

Mikäli osuuskunta haluaa, että toiminta-alue hyväksytään, katsotaan osuuskunta vesihuoltolain mukaiseksi vesihuoltolaitokseksi. Tämän seurauksena osuuskuntaa koskisivat mm. seuraavat vesihuoltolain velvoitteet:

Osuuskunnan tulee määrätä jokaista verkostoon liitettävää kiinteistöä varten liittämiskohdat, joiden tulee sijaita kiinteistön välittömässä läheisyydessä. Liittämiskohdan sijainnin takia kiinteistön liittämisestä osuuskunnan verkostoon ei saa aiheutua kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomia kustannuksia (12 §).
Laadittava kirjanpitolaissa tarkoitettu toimintakertomus, jossa on esitettävä vesihuoltolain 20 §:ssä tarkoitetut tilinpäätöstiedot sekä tiedot vesihuollon hintatasoa, tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavista tunnusluvuista.
Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätöstiedot ja toimintakertomus (20 b §).
Julkaistava tietoverkossa tilinpäätöstiedot ja toimintakertomus, vesihuollon toimitusehdot ja hinnoitteluperusteet sekä vesihuollon hintatasoa, tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut (20 c §).
Toimitettava vesihuollon tietojärjestelmään vesihuoltopalvelujen hinnat ja niiden määräytymisperusteet sekä tiedot, joita tarvitaan vesihuollon tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavien tunnuslukujen laskemiseksi (20 d §).
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä vesihuoltolaitoksen verkostoon, lukuun ottamatta vesihuoltolain 10 ja 11 §:ssä mainittuja tilanteita. Mikäli toiminta-aluetta ei ole hyväksytty, on kiinteistön liittäminen osuuskunnan verkostoon vapaaehtoista.
Kaupunki voi tarvittaessa päättää toiminta-alueen hyväksymisestä myös vesihuolto-osuuskunnan kannan vastaisesti osuuskuntaa kuultuaan (8 §).

Terveydensuojelulain mukaan kaikki vesihuolto-osuuskunnat ovat talousvettä toimittavia laitoksia, joiden tulee hakea hyväksymistä kunnan terveydensuojeluviranomaiselta (Kouvolan kaupunki/Ympäristöpalvelut, Valtakatu 33/PL32, 45701 Kuusankoski).

Mikäli ette ole hakemusta vielä jättäneet, löytyy se tästä linkistä . Kaikilla osuuskunnilla tulee olla terveydensuojelulain edellyttämä valvontatutkimusohjelma ja selvitys erityistilanteisiin varautumisesta.

Mikäli osuuskunnan toiminta-aluetta ei vahvisteta, niin uusi vesihuoltolaki ei tällöin koske osuuskuntaa.

Uusi vesihuoltolaki [pdf, 51 KB]

Lisätiedot uudesta vesihuoltolaista

Kouvolan kaupunki, ympäristöpalvelut
ympäristöterveystarkastaja Piritta Lehtonen, puh. 020 615 8005 (myös terveydensuojelulaki)

Kouvolan kaupunki, ympäristöpalvelut
ympäristötarkastaja Marleena Naukkarinen, puh. 020 615 8016

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
insinööri Esa Houni, puh. 0295 029 233

Yhteystiedot

Avustusten maksatukset

Ritva Järvinen
Tekninen assistentti
020 615 4521
ritva.jarvinenkouvola.fi
Maaseutupalvelut
maaseutupalvelutkouvola.fi
Vartiotie 4
45100
Kouvola

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme