+
-+ Tulosta

Työturvallisuusvastuut

Kouvolan lomituspalveluyksikön velvollisuus työnantajana on toteuttaa lainsäädännön mukainen työsuojelu kuten työhön perehdyttäminen ja henkilökohtaisesta suojautumisesta huolehtiminen sekä koneiden, laitteiden ja työolojen turvallisuuden valvonta.

Maatilojen työsuojeluvastuu:

  • huolehtia tilojen koneiden ja laitteiden käyttöturvallisuudesta
  • noudattaa työturvallisuuslain määräyksiä koneista ja laitteista sekä terveydelle vaarallisten aineiden luovuttajana
  • yrittäjä vastaa tilalla töiden opastuksesta ja ohjauksesta sekä tilan omasta varajärjestelmästä

Yhteystiedot

Lomitushallinto