+
-+ Tulosta

Maaseudulla on tarjolla sekä kaupungin että yksityisten maanomistajien tontteja.

Kouvolan kaupungin omistamat tontit

Yksityisten maanomistajien tontit

Yksityisten maanomistajien tontteja välittävät kylien tonttiasiamiehet. Tontit eivät yleensä ole kaavoitettuja, joten niiden rakentamiskelpoisuus tulee aina tarkistuttaa rakennusvalvonnasta. Ostaja ja myyjä voivat vapaasti sopia mm. tontin koon.

Anjalankosken, Elimäen ja Jaalan kylien tonttiasiamiehet