+
-+ Tulosta

Kouvolassa toteutettiin vuosina 2010-2012 Amis-TAPE-hanke, jonka tavoitteena oli motivoida ammattiopisto säännölliseen opiskelijoiden koulutapaturmien seurantaan.

Tietoa tapaturmista tarvitaan, jotta opiskelijoiden tapaturmia voitaisiin ehkäistä koulussa ja tulevassa työelämässä.

Ammattiin opiskelevien tapaturmien seurantaa tarvitaan

 • Nuorille sattuu aikuisväestöä useammin tapaturmia; myös työelämässä
 • Erityisesti tapaturmia sattuu nuorille miehille. 15-29 -vuotiailla miehillä työtapaturmat ovat lähes yhtä yleisiä kuin liikunta- ja urheilutapaturmat.
 • Tapaturmia on seurattava suunnitelmallisesti, jotta saadaan tietoa tapaturmiin vaikuttaneista tekijöistä. Tiedon avulla tapaturmia voidaan ehkäistä tehokkaasti.
 • Tieto tapaturmien ehkäisystä on olennainen osa ammatillista oppimista, sillä se antaa tärkeitä eväitä tulevaan työelämään.

Tieto tapaturmista lisää turvallisuutta

Ammattioppilaitosten käyttöön on kehitetty internetissä toimiva seurantaohjelma TAPE, johon ammattioppilaitoksessa sattuneet tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet kirjataan.

Ohjelma kokoaa yksittäiset tapaturmat raporteiksi ja kuvioiksi, joista tapaturmatilannetta on helppo seurata. Ammattiopisto voi käyttää ohjelmaa turvallisuusjohtamisen apuna sekä osana esimerkiksi työturvallisuusopetusta. Opiskelijoiden osallistuminen on yksi hankkeen lähtökohdista, ja tarkoituksena onkin, että tapaturmia kirjataan ja seurataan yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Lisätietoa opiskelijoille ja vanhemmille [pdf, 419 KB]

Tietoa ammattiin opiskelevien tapaturmista vuonna 2011

 • Yli joka seitsemännelle oli sattunut koulutapaturma viimeisen vuoden aikana, ja kolme neljästä koulutapaturmasta oli sattunut työtunnilla.
 • Vapaa-ajan tapaturma oli viimeisen vuoden aikana sattunut lähes joka toiselle.
 • Koulutapaturmat olivat tyypillisesti viiltoja tai palotapaturmia, vapaa-ajan tapaturmat kaatumisia tai kolareita.
 • Koulutapaturmasta syntyneet vammat olivat yleisimmin palovammoja tai haavoja. Vapaa-ajan tapaturmien vammat olivat tyypillisesti mustelmia, ruhjeita ja haavoja.
 • Koulutapaturmista yli neljännes ja vapaa-ajan tapaturmista yli viidennes oli toisen henkilön tahattomasti tai tahallisesti aiheuttama.
 • Tahallisten tapaturmien kohteena oli aina poika, ja poikien tahallisesti aiheutettuja tapaturmia oli koulussa suhteellisesti enemmän kuin vapaa-ajalla. Tahattomasti aiheutettuja tapaturmia oli erityisesti tyttöjen koulutapaturmissa, joita oli yli puolet enemmän verrattuna tyttöjen tahattomasti aiheutettuihin vapaa-ajan tapaturmiin.
 • Nuorten mielestä yli puolet kaikista tapaturmista olisi ollut mahdollista ehkäistä. Tytöt olivat tapaturmien ehkäisyn suhteen jonkin verran optimistisempia kuin pojat.
 • Keinoiksi tapaturmien ehkäisyyn nuoret nimesivät erityisesti huolellisuuden ja varovaisuuden sekä koulutapaturmissa turvavälineiden käytön ja vapaa-ajan tapaturmissa päihteettömyyden.

Tulokset saatiin KSAO:lle keväällä 2011 tehdystä kyselystä. Kyselyssä selvitettiin yhden vuoden aikana sattuneet koulu- ja vapaa-ajan tapaturmat. Kyselyyn vastasi 606 opiskelijaa ja opettajaa kaikilta aloilta. Vastausprosentti oli arviolta noin 47 %.

Raportti tapaturmakyselyn tuloksista [pdf, 747 KB]Amis-TAPE -hankkeen loppuraportti [pdf, 4 MB]


Amis-TAPE
Hei amis! [pdf, 1 MB] Tapaturmakyselyn tuloksia [pdf, 747 KB] Lisätietoa opiskelijoille ja vanhemmille [pdf, 419 KB]

Amis-TAPE-hanke on kolmevuotinen
(2010–2012) terveyden edistämisen hanke, jonka rahoitus tulee sosiaali- ja terveysministeriöltä.

Hankkeen aikana TAPE-ohjelma kehitetään sopivaksi ammattiopiston tapaturmien tilastointiin ja seurantaan.

Ammattiopiston henkilökunta koulutetaan käyttämään ohjelmaa, ja hankkeen päätyttyä ohjelma jää ammattiopiston vakituiseen käyttöön.

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme