+
-+ Tulosta

Alkoholi on syynä useaan tapaturmaan. START-keskuksen tavoitteena on alkoholista aiheutuvien tapaturmien vähentäminen.

Tietoa alkoholin vaikutuksesta tapaturmiin

  • Alkoholi edistää tapaturmiin joutumista, sillä päihtynyt ihminen on taipuvainen ottamaan riskejä1.
  • Jo kerran tapahtuva humalajuominen aiheuttaa suuren riskin joutua onnettomuuteen, pitkää altistusta ei tarvita 1.
  • aina veren alkoholipitoisuuden lisääntyessä 0,2 promillea, kuolemaan johtavan liikennetapaturman riski kaksinkertaistuu2
  • Voimakkaasti päihtyneen riski vammautua kaatuessa on moninkymmenkertainen verrattuna selvin päin kaatuneeseen.
  • Kaatumiset ja erityisesti portaissa kaatumiset ja putoamiset alkoholin vaikutuksen alaisena ovat yleisimpiä etenkin keski-ikäisillä miehillä mutta myös naisilla.
  • Päihdyksissä ja ilman kypärää pyöräily on tyypillisintä keski-ikäisillä miehillä

Tapaturmia voidaan ehkäistä kiinnittämällä huomiota tapaturmaan joutuneiden alkoholin käyttöön

START-keskus on esittänyt, että terveydenhuollon päivystyksessä selvitettäisiin tapaturmapotilaan alkoholin käyttöä ja potilas ohjattaisiin tarvittaessa päihdepalveluihin. On myös huomattu, että jo pelkkä tapaturmapotilaan alkoholipuhallutus voi havahduttaa potilaan miettimään omaa alkoholin käyttöään.

START-keskuksen kevyen liikenteen työryhmässä (KELTUT) on kiinnitetty huomiota myös päihtyneenä sattuvien pyöräilytapaturmien ehkäisyyn. Työryhmä on esittänyt, että päihtyneenä pyöräily tulisi rangaistavaksi tieliikennelaissa, jotta tapaturmat vähenisivät. Tällä hetkellä päihtyneenä pyöräily on rangaistavaa vain, mikäli siitä aiheutuu vaaraa toiselle. Yleisimmin pyöräilytapaturma sattuu kuitenkin ilman toista osapuolta.

1 Winqvist, Satu 2010: Tapaturmariski ja veren alkoholipitoisuus. Teoksessa: Alkoholiriippuvuus. S.146. Toim. Kaija Seppä, Hannu Alho & Kalervo Kiianmaa. Duodecim, Helsinki.

2 Savola O. 2004: Brain injury and hazardous alcohol drinking in trauma patients. Väitöskirja. Oulun yliopisto.

Yhteystiedot


Lisää yhteystietoja

START-keskus on Kouvolan kaupungin tapaturmien ja väkivallan ehkäisyhanke, joka tuottaa tapaturmista tietoa tapaturmien ehkäisyä varten.

START-keskus on osa Etelä-Suomen alueella toimivaa ESTER-hanketta (Etelä-Suomen terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisen hanke).

START-keskuksen toiminta tukee Kouvolan kaupungin Safe Community/Turvallinen kunta -työtä.

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme