+
-+ Tulosta

Kouvolan yhteispäivystys- ja kriisikeskushanke 2 (YPK2-hanke)

Kouvolan yhteispäivystys- ja kriisikeskushanke 2 on jatkoa päättyneeseen YPK-hankkeeseen ja kuuluu Etelä-Suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämishankkeen Mielen avaimen jatkohankkeeseen. Hanke saa rahoituksensa sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-ohjelmasta ja Kouvolan hankkeen toiminta-aika on 1.11.2012 – 31.3.2013. Hankkeen 146.201 euron rahoituksesta Kouvolan kaupungin osuus on 25 % ja sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-ohjelman osuus 75 %.

YPK2-hankkeen tavoitteet

  • Mieli 2009 -ohjelman mukaisesti parantaa kouvolalaisten mielenterveyttä ja edistää päihteettömyyttä. Osa ykköskauden tavoitteista siirtyi jatkohankkeeseen ja jatkohankkeen tehtävänä on näiden toimien jatkaminen ja juurruttaminen.
  • Pilotoida uudenlaista sosiaali- ja kriisipäivystystoimintaa Pohjois-Kymen sairaalan terveydenhuollon 24/7 päivystyksen yhteydessä. Tällaista toimintamallia ei tiettävästi ole kansallisesti muualla järjestettynä. Päivystyksellisten palvelujen kehittämistyöllä pyritään parantamaan erityisesti mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kiireellistä hoitoon pääsyä ja jatkohoitopalvelujen saumatonta järjestämistä.
  • Pilotoida Kouvolan Mielenterveysseura ry:n Vuoroveto-kehittämishankkeen kanssa ykköskaudella laadittua uudenlaista kriisityön ohjausmallia nimeltä "Välittömän henkisen ensiavun antaminen Kouvolan seudulla – uusi ohjausmalli". Uudessa ohjausmallissa järjestöjen vapaaehtoisia voidaan käyttää viranomaistyön jälkeen henkisen ensiavun antamisessa kriisissä olevien ihmisten auttamiseksi kokonaisvaltaisemmin.
  • Kehitetään uudenlaista toimintamallia, jossa pyritään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa havaitsemaan ja tunnistamaan mielenterveyden häiriöitä ja päihdeongelmia. Hankeajan tavoitteena on järjestää Kouvolaan varhaisvaiheen mielenterveys- ja päihdetyön toimintamallia työstäviä työpajoja koko henkilöstölle. Tässä käytetään hyväksi mahdollisuuksien mukaan Mielen avaimen järjestämien palveluketjuseminaarien tuottamaa materiaalia sekä Pirkanmaalla toteutetun Välittäjä-hankkeen tuottamaa materiaalia. Kouvolassa tehty päihdestrategia päättyi vuoden 2012 lopussa, eikä mielenterveysstrategia osana terveydenhuollon strategiaa ole valmistunut. Järjestetyistä työpajoista saatua materiaalia hyödynnetään ja käytetään tulevaisuudessa suunniteltaessa Kouvolaan uutta mielenterveys- ja päihdetyön ohjelmaa.

Hankeaikana Kouvolassa järjestetään Etelä-Kymenlaakson ja Kouvolan alueen mielenterveys- ja päihdeasiakkaille ja heidän läheisilleen kohdennettu kokemusasiantuntijakoulutus. Koulutuksessa on 14 opiskelijaa. Koulutus toteutetaan 8.1.2012 -11.6.2013. Koulutuksen ryhmänohjaajina toimii Mielen avaimen hankekoordinaattori sekä kokemusasiantuntija-ohjaaja.

Kouvolan YPK2-hankkeen suunnittelutyössä on vahvasti mukana sosiaali- ja terveydenhuollon virkamiehiä ja henkilöstöä. Lisäksi johtoryhmässä ja työryhmissä toimii mielenterveys- ja päihdekokemusasiantuntijoita.

Hankkeen vastuuhenkilö

Arkielämän tukipalvelujen palvelupäällikkö
Minna Laakso
puh. 020 615 7783

Lisätietoja

Projektipäällikkö Heidi Uitto puh. 020 615 6746

Sähköposti

etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme