+
-+ Tulosta

Kouvolan yhteispäivystys- ja kriisikeskushanke 2010-2012

Kouvolan yhteispäivystys- ja kriisikeskushanke (YPK-hanke) kuului Etelä-Suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämishankkeeseen Mielen avaimeen, joka oli sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-ohjelmaan kuuluva hankekokonaisuus. YPK-hanke toteutettiin 1.9.2010 – 31.10.2012. Hankkeen 642.000 euron rahoituksesta Kouvolan kaupungin osuus oli 25 % ja sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-ohjelman osuus 75 %.

YPK-hankkeen tavoitteena oli parantaa kouvolalaisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuutta kehittämällä asiakasryhmän palveluketjua päivystyksellisistä palveluista jatkohoitopalveluihin. Akuuttipalvelujen lisäksi parannettiin palvelujen saatavuutta sekä lisättiin henkilöstön mielenterveys- ja päihdetyön sekä kriisityön tietoja ja taitoja. Hankkeen suunnittelutyössä oli vahvasti mukana kolmannen sektorin toimijoita sekä mielenterveys- ja päihdekokemusasiantuntijoita. YPK-hankkeessa lisättiin mielenterveys- ja päihdeasiakkaan osallisuutta ja arjen hallintaa kehittämällä kynnyksettömiä palveluja ja hoitoon pääsyä sekä järjestämällä palvelut asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Hankkeessa oli kahdeksan tavoitetta ja tavoitteita toteutettiin jakamalla tavoitteet viiden työryhmän tehtäväksi.

YPK-hankkeessa perustettiin selviämisyksikkö ja nuorten päihdetyöntekijän vastaanotto Kouvolaan. Lisäksi luotiin päihde- ja mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen malli, jossa asiakas tarvitessaan saa psykososiaalista tukea omaan kotiin. Turvakotisuunnitelman lisäksi saatiin varmistettua oman turvakotitoiminnan käynnistyminen kaupungissa vuoden 2013 alussa. Laajasti käytössä ollut tapaturmaseurantaohjelma koulutettiin päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumisyksiköihin. Luotiin tiivis yhteistyö alan järjestöihin ja yhteistyömalli Vuoroveto-hankkeen kanssa sekä viimeisimpänä käynnistettiin sosiaali- ja kriisipäivystys terveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen yhteyteen.

Työryhmien työn sekä järjestettyjen työpajojen tuloksena syntyi kuvaus mielenterveys- ja päihdeasiakkaan äkillisen tilanteen hoito- ja palveluketjusta. Päivystyksellinen tilanne kuvattiin sosiaali- ja terveydenhuollon päivystyksestä lähtevänä prosessina ja läpi palveluverkoston. Äkillisen tilanteen palveluketjun kuvaus syntyi vahvalla yhteistyöllä 3-sektorin toimijoiden kanssa ja hyödyntämällä kokemuksellista tietoa siitä, miten palvelujärjestelmä voi vastata asiakkaan ja hänen läheistensä kokemaan hätään ja avuntarpeeseen. Kuvattuun palveluketjukokonaisuuteen sisällytettiin YPK-hankkeessa kehitetyt uudet toimintamallikuvaukset. Kehitetyissä toimintamalleissa palvelut järjestettiin kynnyksettömiksi ja niiden myötä asiakkaalle syntyi ehyempi palvelukokonaisuus. Sen lisäksi palveluohjauksella ja asumisen tuella lisättiin asiakkaiden mahdollisuutta palata päivystyskäynniltä takaisin kotiin.

Hankkeessa kehitetyt toimintamallit ja toiminnat jäivät pysyviksi osiksi Kouvolan palvelujen kokonaisuutta ja ovat toteuttamassa hallittua ja vaikuttavuudeltaan tutkittua rakennemuutosta alueen palvelutarjonnassa.

Palveluverkossa pyrittiin vastaamaan tavoitteeseen, ettei asiakas pääse putoamaan palveluverkosta ja ennaltaehkäisemään ylimääräisiä päivystyksellisiä käyntejä. Päivystyksestä kotiin lähtevän mielenterveys- ja päihdeasiakkaalle hankkeen aikana kehitetyt tukitoimet sekä jo olemassa olevat päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut suunniteltiin kokonaisuudessaan tukemaan asiakkaan arkipäivän elämää.

Yhteystiedot

Vastuuhenkilö
Niina Korpelainen
tilaajapäällikkö
puh. 020 615 737

Lisätietoja
Heidi Uitto
projektipäällikkö
puh. 020 615 6746

etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme