+
-+ Tulosta

Liikkuva lapsuus

Liikkuva lapsuus -hanke tähtää lasten arkiliikunnan lisäämiseen varhaiskasvatuksessa. Mukana ovat Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuksen palvelut kokonaisuudessaan, (päiväkodit, ryhmäperhepäiväkodit, perhepäivähoito) ja avoimesta varhaiskasvatuksesta perhepuistot sekä äitiys- ja lastenneuvolat.

Kouvolassa herättiin lasten liikkumisen vähentymiseen v. 2011, jolloin aloitettiin Liikutaan yhdessä - projekti. Sen puitteissa koko Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuksen henkilöstö sai Nuoren Suomen liikuntakoulutuksen ja olemassa olevat varhaiskasvatuksen liikuntaympäristöt arvioitiin.

Liikkuva Lapsuus –hanke jatkaa työtä ja pitää yllä tietoisuutta arkiliikunnan tärkeydestä. Hankkeelle myönnettiin Ely-rahoitusta ja hanke alkoi kesäkuussa 2013. Tavoitteena on luoda pysyvä verkosto ja toimintakulttuuri, joissa ymmärretään liikkumisen merkitys lapsen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille, terveydelle sekä oppimiselle.

Hankkeessa korostetaan, että liikkuminen on lapselle yhtä tärkeää kuin lepo ja ravinto eli liikkumisen terveydellisiä vaikutuksia lapseen. Arjen liikkumisia on myös pyritty lisäämään eli jokainen aikuinen voi mahdollistaa lapsen liikkumisen kotona ja varhaiskasvatuksessa.

Jotta lasten riittävä liikkuminen päivittäin toteutuisi, on tärkeää tehdä yhteistyötä vanhempien kanssa ja aktivoida myös heitä liikuttamaan lapsiaan.

Vauhtia verkostoista

Liikkuva lapsuus-hanke on edennyt hyvää vauhtia. Kaikki suunnitellut verkostot ovat kokoontuneet (päiväkotien ja ryhmäperhepäiväkotien alueelliset liikuttaja- eli muuveriverkostot, perhepäivähoitajien alueelliset verkostot, perhepuistojen verkosto, äitiys- ja lastenneuvoloiden henkilöstö) ja miettineet tavoitteet sekä käytännön järjestelyt toiminnalleen. Alueittain sekä yksiköittäin on lähdetty edistämään ja kehittämään lasten liikkumista.

Varhaiskasvatuksen liikuntakoordinaattori on kiertänyt kaikki päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit ja kartoittanut yksiköiden hyvät käytännöt sekä liikkumismahdollisuudet. Perhepäivähoitajien ilta- tai suunnittelupalavereissa on tehty liikkumisen vuosisuunnitelmia, perhepuistoissa on ollut infotilaisuuksia Lasten liikkumisen merkityksestä sekä henkilöstölle että vanhemmille.

Varhaiskasvatuksen liikuntakoordinaattori Päivi Virtanen osallistuu Valon verkostossa valtakunnallisen lasten liikkumisen ja hyvinvointiohjelman valmisteluun, "Tutkimusmatkalla varhaiskasvatuksen uusiin liikkumisen käytäntöihin"

Hanke on myös mukana Valon valtakunnallisessa pilotoinnissa, joka käynnistyi syksyllä 2013. Kouvolan pilottiparikkikuntana on Järvenpään kaupunki, jonka kanssa tehdään aktiivisesti yhteistyötä.

LIIKKUVA LAPSUUS – hankkeen jatkaminen 2014–2015
Hankkeen jatkaminen on koettu tärkeäksi, jotta lasten liikkumista voitaisiin kehittää jatkossakin ja liikkuminen saataisiin osaksi lasten arkea ja ymmärrettäisiin lapsen terveyden ja oppimisen kannalta tärkeänä perustarpeena. Toimintatapojen juurruttaminen ja syventäminen vie aikaa ja verkostot ovat osoittautuneet toimivaksi tavaksi pitää asiaa yllä, antaa toisille vertaistukea ja käsitellä yhdessä lasten liikkumiseen liittyviä asioita.

Jatkohankkeessa halutaan korostaa myös lapsen osallisuutta ja miettiä toimintatapoja, joilla saadaan lasten ääni kuuluville ja ajatukset näkyville.

Myös liikkumisympäristöihin halutaan kiinnittää huomiota ja suunnitelmissa on mm. tehdä liikkumispaikkojen kartoitusta (lähiliikkumispaikat päiväkotien ja koulujen pihat, leikkipuistot, perhepuistot, muut liikkumispaikat) ja tehdä kysely vanhemmille liikkumispaikkatoiveista.

Jatkohankkeessa on suunnitteilla myös varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyön tiivistäminen päiväkodeissa, jotka ovat koulujen yhteydessä sekä Liikkuva lapsuus –hankkeen linkittäminen perusopetuksen Liikkuva koulu -hankkeeseen.

Yhteistyö seurojen ja varhaiskasvatuksen kanssa monipuolistaisi toimintaa ja mahdollistaisi liikkumisen osaamistaidon hyödyntämisen.

Hankkeessa ovat vahvasti sitoutuneina varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö, palvelualueiden esimiehet, yksiköiden johtajat, perhepäivähoitoalueiden johtajat ja palveluvastaava sekä neuvoloiden johtava osastonhoitaja.

Yhteistyökumppanit:
Kouvolan kaupunki: Perusopetus, Liikkuva koulu -hanke, Neuvolat, Terveyden ja liikunnan edistämisen palvelut, Liikuntatoimi ja Aluepalvelut, tekninen puoli.

Kymli, Sydänliitto, Neuvokas perhe -materiaali, Helsingin yliopisto, orientaatioprojekti/ Jyrki Reunamo, Valo, verkostotoiminta, Järvenpään kaupunki.

kuvat: Päivi Virtanen
Yhteystiedot

Liikuntakoordinaattori
Päivi Virtanen
Puh. 020 615 4725
paivi.h.virtanen@kouvola.fi

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme