+
-+ Tulosta
Vaaralliset paikat keskustassa karttakyselyn vastausten mukaan

Keskustan kehittäminen

Keskusta on kaupungin sydän. Siksi Kouvolan ydinkeskustaa kehitetään asukkaita, asiakkaita ja yrittäjiä paremmin palvelevaksi.

Kävelykatu Manski uudistuu

Kävelykatu Manski uudistui vuosien 2016-2017 aikana. Lue lisää täältä

Pysäköinnin ja liikenneverkon kehittämissuunnitelma

Kouvolan ydinkeskustan liikenneverkon ja pysäköinnin suurimmat nykytilan haasteet liittyvät muun muassa keskustan läpiajoliikenteeseen, korkeisiin ajonopeuksiin, puutteelliseen pysäköinnin opastukseen ja yhteyspuutteisiin pyöräreiteillä. Näihin paneudutaan syksyllä 2016 valmistuneessa kehittämissuunnitelmassa [pdf, 13 MB], jonka tavoitteena on toimiva, turvallinen ja viihtyisä keskusta vuonna 2030.

Katso myös pysäköinnin ja liikenneverkon nykytilanneselvitys [pdf, 6 MB] sekä yhteenveto asukkaille suunnatusta karttakyselystä [pdf, 6 MB], jossa käsiteltiin ydinkeskustassa liikkumista, liikennettä, pysäköintiä ja palveluita.

Keskustan rakennetut helmet

Ydinkeskusta osayleiskaavaa varten on tehty arviointi asemakaavalla suojeltavaksi ehdotetuista kohteista ydinkeskustassa [pdf, 10 MB]. Kohteet on valittu vuosina 2008–2012 tehdyn rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnin pohjalta.

Kaavalla suojeltu rakennus voi olla rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokas, jolloin sitä ei saa purkaa, eikä ulkoasua merkittävästi muuttaa. Tällaisiksi kohteiksi ydinkeskustasta ehdotetaan mm. Ykkösapteekin taloa, Pikku-Tyynelää sekä Kauppahallia.

Kyseessä voi olla myös rakennus tai rakennuskokonaisuus, jonka suojelu ratkaistaan tapauskohtaisesti asemakaavoituksen yhteydessä. Esimerkiksi Hissipoika ja Pukimon talo ovat kaupunkikuvallisesti tärkeitä ja ne tulee ensisijaisesti säilyttää. Olennaista suojelun kannalta on tällöin rakennuksen massoittelun ja sijainnin suhde ympäröivään kaupunkitilaan.

Suojeltavien alueiden osalta tärkeää on säilyttää alueen ominaispiirteet. Suojelun yksityiskohtainen toteuttamistapa ja lisärakentamismahdollisuudet ratkaistaan asemakaavatasolla. Alueelle voidaan sijoittaa uutta rakentamista ja toteuttaa muita ympäristöön vaikuttavia toimenpiteitä, kunhan aluekokonaisuuden kulttuurihistoriallisen arvon säilymineen taataan. Kaavalla suojeltaviksi ympäristöiksi ehdotetaan mm. Urheilupuistoa, Varuskuntakadun puutaloaluetta ja Kulmakadun kortteleita.

Rakennusten ja ympäristöjen suojelulla halutaan turvata rakennusperinnön ja kerroksellisen kaupunkirakenteen säilyminen. Suojelu ei tarkoita, että mitään muutoksia ei saa tehdä, vaan sitä, että niitä suunniteltaessa ja ennen toimenpiteisiin ryhtymistä pitää varata museoviranomaiselle mahdollisuus antaa lausunto muutoksesta. Tällä halutaan estää se, ettei tietämättömyyttään mennä tekemään kokonaisuuden kannalta peruuttamattomia virheitä.

Suunnittelu käynnissä

Kouvolan ydinkeskustassa on käynnissä (vireillä) seuraavat merkittävät kaavahankkeet:

Ydinkeskustan osayleiskaavatyö

Keskustakorttelit (kaava nro 01/012)


Yhteystiedot

Hannu Tylli
Tekninen johtaja
020 615 8570
hannu.tyllikouvola.fi
Tekniikka- ja ympäristötalo
020 615 11
Valtakatu 33
PL 32
45701
Kuusankoski