+
-+ Tulosta

Kouvolan kaupungin hankinnat

Kouvolan kaupungin hankintakalenterista näet suunnitellut hankinnat. Hankintapoliittisten linjausten mukaan Kouvolan kaupunki aikoo laajentaa palvelusetelien käyttöä.

Hankintapoliittiset linjaukset

Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.10.2014 Palvelu- ja hankintapoliittiset linjaukset, joissa merkittävimmät tavoitteet vuoteen 2020 liittyvät palvelusetelin käytön laajentamiseen ja alueellisten yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen.

Palvelu ja hankintapoliittiset linjaukset 2015-2020 [pdf, 617 KB]

Kouvolan kaupungin hankintatiimi vastaa kaupungin tavara- ja palveluhankintojen kilpailuttamisesta voimassa olevan hankintalainsäädännön ja kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti.

Kouvolan kaupungin hankintaohje [pdf, 668 KB]

Hankintakalenteri

Hankintatoimi julkaisee vuosittain hankintakalenterin, josta selviävät suunnitteilla olevat hankinnat ja voimassa olevat vuosisopimukset. Suunnitteilla olevat hankinnat on korostettu taulukkoon rivin taustavärillä. Taulukosta ilmenee suunnitellun hankinnan sisällöstä vastaavan viranhaltijan yhteystiedot, jotta yrittäjät voivat tiedustella ja keskustella etukäteen sopimuksen sisällöstä.

Hankintakalenterista löytyy suunniteltujen hankintojen lisäksi voimassa olevat vuosisopimukset. Kalenterista puuttuvat muiden kuin konsernipalvelujen hankintatiimin kilpailuttamat vuosisopimukset (esim. rakennusurakat) ja kaikki kilpailutetut kertaluontoiset hankinnat.

Hankintakalenteri on tarkoitettu lisäämään kaupungin ja yrittäjien välistä vuoropuhelua sekä hankintaprosessien suunnitelmallisuutta.

Hankintakalenteri [xlsx, 95 KB]
Kynnysarvot ylittävät kilpailutukset ovat seurattavissa myös osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/kouvola sekä HILMA-ilmoituskanavalla.

Kynnysarvon alittavia kilpailutuksia löydät

Pienhankintapalvelusta

Linkit:

Kansalliset ja eu kynnysarvot
Työ- ja elinkeinoministeriö, julkiset hankinnat
Kuntaliiton hankintasivut
JYSE 2014 tavarat
JYSE 2014 palvelut

Yhteystiedot
Hankintapäällikkö
Marja-Liisa Jyrkilä
Torikatu 10, PL 85
45101Kouvola
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Y-tunnus 0161075-9

Yleiset ostolaskujen osoitteet
(laskutusosoitteissa ei käsitellä muuta postia)

Kouvolan kaupungin laskutusosoitteet 1.1.2016 alkaen

Yhteystiedot

Marja-Liisa Jyrkilä
Hankintapäällikkö
020 615 7166
marja-liisa.jyrkilakouvola.fi
Torikatu 10
PL 85
45101
Kouvola
Henna Eloranta
Hankinta-asiantuntija
020 615 8220
henna.elorantakouvola.fi

Heli Mäkinen
Hankinta-asiantuntija
020 615 4012
heli.makinenkouvola.fi
Teemu Turpeinen
Hankintasihteeri
020 615 5955
teemu.turpeinenkouvola.fi
Marita Melkko
Hankinta-asiamies
020 615 5039
marita.melkkokinno.fi