+
-+ Tulosta

Tutkimusluvat

Tutkimuslupamenettely koskee tutkimuslaitoksen tai tutkijan intressistä tehtävää tutkimusta tai selvitystä, jota tekee ulkopuolinen tutkija tai tutkimuslaitos. Ulkopuolisena tutkijana pidetään myös henkilöä, joka työskentelee kaupungin organisaatiossa ja tekee samanaikaisesti muuta kuin työtehtäviinsä liittyvää tutkimusta tai selvitystä, esim. opinnäytetyötä.

Hyvinvointipalveluissa tehdään runsaasti erilaista tutkimus- ja selvitystyötä. Päällekkäisen tutkimustoiminnan välttämiseksi sekä tulosten hyödyntämisen vahvistamiseksi on tärkeää, että kaupungin palveluita ja henkilöstöä koskevien tutkimusten tiedot ovat julkisia aina kun mahdollista.

Hyvinvointipalvelujen organisaatiossa tehtäviin tutkimuksiin ja selvityksiin tarvitaan tutkimuslupa. Tutkimuslupaa [pdf, 109 KB] tulee hakea kaikkiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, opinnäytetöihin sekä tilastoaineiston tietopyyntöihin, joissa kerätään hyvinvointipalvelujen asiakkailta/potilailta tai henkilökuntaa koskevia tunniste- ja yksilöintietoja. Lupa tarvitaan riippumatta siitä, kerätäänkö aineisto henkilörekistereistä, haastattelemalla, kyselylomakkein tai muilla menetelmillä. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasaineistojen kerääminen ja käyttö on kuitenkin rajattu vähintään pro gradu -opinnäytetöihin, jolloin ammattikorkeakoulujen opinnäytetöissä ei voi kerätä tunniste- ja yksilöintietoja sisältäviä asiakas- tai potilasaineistoja.

Tutkimusluvan myöntämisessä on otettava huomioon henkilötietolain tutkimustoimintaa koskevat säädökset (14 §) sekä tietosuojavaltuutetun tutkimuslupatoiminnasta antama ohjeistus.

Tutkimusluvan hakeminen

Tutkimuksen tekijä hakee tutkimusluvan. Lupa anotaan ja myönnetään lomakkeella [pdf, 109 KB], joka löytyy tältä sivulta myös kohdasta Liitetiedostot.

Allekirjoitettu tutkimuslupahakemus liitteineen toimitetaan hyvinvointipalvelujen kirjaamoon PL 85, 45101 Kouvola tai Torikatu 10, 4. kerros.

Ennen päätöksentekoa sosiaalityön osaamistiimi arvioi eettiseltä kannalta sosiaalipalvelujen piirissä ihmisiin kohdistuvien tutkimusten suunnitelmat ja Ratamo-jory arvioi eettiseltä kannalta terveyspalvelujen piirissä ihmisiin kohdistuvien hoito- ja lääketieteellisten tutkimusten suunnitelmat.

Tutkimusluparekisteri

Myönnetyt tutkimusluvat kirjataan tutkimusluparekisteriin, joka löytyy tältä sivulta kohdasta Liitetiedostot. Tutkimusluparekisterin avulla koordinoidaan, seurataan ja vähennetään päällekkäistä tutkimustoimintaa.

Valmistuneet työt

Valmistuneet työt tulee palauttaa sähköpostitse pdf-muodossa yhteyshenkilölle ja hyvinvointipalvelujen kirjaamoon (sivistyspalvelut(at)kouvola.fi, sosiaalipalvelut(at)kouvola.fi tai terveyspalvelut(at)kouvola.fi).

Liitetiedostot

Lomakkeet

Tutkimuslupahakemus [pdf, 109 KB] Huoltajan suostumus [pdf, 29 KB] Tutkimusrekisteritiedot [pdf, 33 KB]

Tutkimusluparekisterit

Aikuisväestön palvelut [pdf, 152 KB] Ikääntyneiden palvelut [pdf, 100 KB] Lasten ja nuorten palvelut [pdf, 240 KB] Yhteiset hallintopalvelut [pdf, 12 KB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme