+
-+ Tulosta

Tietosuoja lyhyesti

Tietojen käsittelyperuste

Suurin osa Kouvolan kaupungin palveluista perustuu lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleiseen etuun tai julkisen vallan käyttämiseen. Tällöin henkilötietojen käsittelylle on EU:n tietosuoja-asetuksen lakisääteinen peruste, eikä erillistä suostumusta henkilötietojen käsittelylle tarvita. Osa kaupungin palveluista on kuitenkin sellaisia, joihin henkilötiedot kerätään suostumukseen perustuen. Tällöin henkilötietojen käsittelyyn pyydetään suostumus ennen käsittelyä. Jokaisella suostumuksen antaneella on oikeus peruuttaa annettu suostumus milloin tahansa. Annetun suostumuksen voi peruuttaa rekisterin yhteyshenkilöille tehtävällä vapaamuotoisella ilmoituksella.

Tietosuoja Kouvolan kaupungin palveluissa

Kouvolan kaupungin palveluissa henkilötietoja käsitellään siltä osin kuin se on asian hoitamiseksi tarpeellista. Henkilötietoja käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaan ja asiakkaan käytättämiin palveluihin perustuen. Kaupungin palveluissa tietosi on hyvin suojattu. Tietoja ei luovuteta eteenpäin muihin kuin lakisääteisiin velvoitteisiin perustuen tai suostumuksen perusteella.

Henkilötiedot suojataan käyttämällä asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojakeinoja. Tällaisia keinoja ovat muun muassa ennakoiva ja reaktiivinen riskienhallinta, palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen sekä kulunvalvonnan ja turvallisuusjärjestelmien käyttö. Suojakeinoja ovat lisäksi turvallisuussuunnittelu, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön osaamisen varmistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta. Kouvolan kaupunki päivittää jatkuvasti sisäisiä käytäntöjä ja ohjeita.

Henkilötietoja säilytetään kaupungin arkistonmuodostamissuunnitelman, lainsäädännön sekä viranomaisten antamien määräysten mukaisesti. Pysyvästi analogisessa muodossa säilytettävien henkilötietojen säilytys tapahtuu Kouvolan kaupungin arkistossa. Tietoja säilytetään määräajan myös niissä sähköisissä järjestelmissä, joissa tietoja on käsitelty.

Tietosuoja on jokaisen perusoikeus. Kouvolan kaupunki käsittelee kaikkia henkilötietoja huolellisesti ja asianmukaisesti, noudattaen lainsäädännön vaatimuksia.

Tietosuojaselosteet, tietopyynnöt ja rekisteröidyn oikeudet

Kouvolan kaupungin rekistereistä on laadittu tietosuojaselosteet (rekisterinpitäjän informaatio rekisteröidylle) ja tietopyyntölomakkeet. Lue lisää oikeuksistasi rekisteröitynä. Kouvola.fi -verkkosivusto käyttää evästeitä sivujen selaamisen helpottamiseksi sekä sivujen kävijämäärien seurantaan.

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme