+
-+ Tulosta

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Tietosuojaan kuuluvat ihmisten yksityiselämän suoja ja muut sitä turvaavat oikeudet henkilötietoja käsiteltäessä.

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan koko Euroopan unionin alueella 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös kaupungin toiminnassa. Uuden asetuksen tavoitteena on vahvistaa yksilön oikeuksia, parantaa henkilötietojen suojaa ja lisätä henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä rekisteröidyille (asiakkaille). Uudistuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa.

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa

  • henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen
  • kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys
  • avoimen informoinnin lisääminen.

Kouvolan kaupungilla on myös kokonaisvastuu yhteistyötahojensa henkilötietojen käsittelystä.

Yksityishenkilöille eli rekisteröidyille uudistus näkyy esimerkiksi uusina oikeuksina. Rekisteröidyillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin.

Lue lisää tietosuojasta!

Tietosuojavastaavat

Tietosuojavastaavina Kouvolassa toimivat Marita Meriluoto (sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät asiat) ja Teppo Saarela (muut kaupungin palveluihin liittyvät asiat).

Tietosuoja hyvinvointipalveluissa

Hyvinvointipalveluissa asiakastiedot kerätään käyttötarkoituksen mukaan eri henkilörekistereihin, joita ylläpitää Kouvolassa kolme lautakuntaa

  • Lasten ja nuorten lautakunta
  • Aikuisväestön lautakunta
  • Ikäihmisten lautakunta

Rekistereistä laaditaan tietosuojaselosteet, joihin on merkitty rekisterinpitäjä, rekisteristä vastaava ja rekisteriasioita hoitava henkilö. Tietosuojaselosteita päivitetään uuden organisaation mukaisesti tälle sivustolle niiden valmistuttua.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita ja potilaita koskevat tiedot ovat salassapidettäviä. Tietojärjestelmien käyttäjien käyttöoikeudet määritellään tehtävien ja vastuiden mukaisesti. Rekisterissä olevia tietoja sa käyttää vain asiakas- ja potilassuhteen hoitamiseen ja vain siinä laajuudessa kuin asian hoitaminen, työtehtävät ja vastuut edellyttävät.

Yhteystiedot

Marita Meriluoto
Tietosuojavastaava/ Hyvinvointipalvelut
020 615 7380
marita.meriluotokouvola.fi

Teppo Saarela
Tietosuojavastaava
020 6157 089
teppo.saarelakouvola.fi

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme