+
-+
Palvelut kirjastossa

Kouvolan kaupungin lomakkeet ovat aakkosjärjestyksessä alla olevassa hakemistossa.

Osa lomakkeista on sähköisesti täytettäviä ja osa tulostettavia: lomakkeen voi täyttää näytöllä ja tulostaa joko täytettynä tai täyttämättömänä Microsoft Word 6.0 -ohjelmalla tai sitä uudemmalla versiolla. Ilmaisen Word Viewer -ohjelman voi ladata Microsoftin verkkosivuilta: www.microsoft.fi. Täyttämisen jälkeen lomake palautetaan postitse, viedään virastoon tai toimitaan lomakkeessa olevan ohjeen mukaan. Sähköposti ei ole tietosuojattu, joten älä lähetä henkilötietoja sisältäviä lomakkeita sähköpostitse.

Adobe PDF on tiedostomuoto, jota käytetään sähköisten dokumenttien ja lomakkeiden jakeluun. PDF-lomakkeiden lukemiseen tarvitset esimerkiksi Adobe Acrobat Reader -ohjelman, jonka voit ladata ilmaiseksi Adoben verkkosivuilta: www.adobe.fi. Hakemiston aktiiviset pdf-lomakkeet voi täyttää näytöllä ja tulostaa. Passiivisia pdf-lomakkeita voi katsella näytöllä ja tulostaa.

Avustukset

Kaupunginhallituksen myöntämät avustukset:

Hakemus (Pdf-lomake, täytä ja lähetä) [pdf, 1 MB] Selvitys ed. vuoden toiminta-avustuksen käytöstä (Word-lomake) [doc, 65 KB]

Selvitys ed. vuoden toiminta-avustuksen käytöstä (Pdf-lomake) [pdf, 16 KB]

Kulttuurin avustukset:

Dorrit ja August Fuchsin apurahahakemus [pdf, 260 KB]Selvitys myönnetyn apurahan käytöstä [pdf, 27 KB]Kohdeavustushakemus [pdf, 681 KB]Kohdeavustuksen tilitys [pdf, 91 KB]Tilavuokra-avustushakemus [pdf, 274 KB]Toiminta-avustushakemus [pdf, 1 MB]

Kylätoimintatyön avustukset:
Kylätoimintatyön avustushakemus [pdf, 335 KB]Kylien kohdeavustushakemus [pdf, 278 KB]Talkootyölomake [pdf, 40 KB]Kohdeavustuksen maksatushakemus [pdf, 183 KB]

Kehittämisrahoitusta maaseudun ja haasteellisten alueiden elinvoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia edistäviin hankkeisiin:

Tutustu rahoitusperusteisiin! [pdf, 76 KB]Rahoitushakemuslomake [doc, 124 KB]Maksatushakemus [doc, 125 KB]Talkootyöselvitys [xls, 30 KB]

Liikunnan avustukset:

Kartta-avustushakemus [pdf, 165 KB]Tapahtuma-avustushakemus [pdf, 144 KB]Tilavuokra-avustushakemus [pdf, 228 KB]Toiminta-avustushakemus [pdf, 1 MB]Pistetaulukko joukkueharjoitukset [pdf, 156 KB]Pistetaulukko yksilöharjoitukset [pdf, 142 KB]Pistetaulukko koulutukset [pdf, 234 KB]

Nuorison avustukset:

Sosiaali- ja terveydenhuollon myöntämät avustukset:

Toiminta-avustushakemus (täytä ja lähetä) [pdf, 1 MB]

Yksityistieavustukset:

Yksityistieavustushakemus myös sähköisenä palveluna eKouvola

Yksityistieavustushakemus [pdf, 37 KB]Yksityistieavustushakemus [doc, 108 KB]Liite yksityistieavustushakemukseen [pdf, 63 KB]Liite yksityistieavustushakemukseen [xls, 48 KB]Perusparannushankkeen kustannusarvio [pdf, 34 KB]Perusparannushankkeen kustannusarvio [xls, 37 KB]Perusparannushankkeen vastikkeettoman työn selvitys [pdf, 31 KB]Perusparannushankkeen vastikkeettoman työn selvitys [xls, 32 KB]

Muut hakemukset ja lomakkeet

Hakemus yksityisten palveluntuottajien sähköiseen hakemistoon [pdf, 13 KB]Turvapuhelinhakemus [pdf, 232 KB]Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalveluhakemus [pdf, 92 KB]

Turvapuhelimen irtisanominen [pdf, 32 KB]

Muistutuslomake (laki potilaan asemasta ja oikeuksista) [pdf, 51 KB]Muistutuslomake (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista) [pdf, 54 KB]

Tutkimusluvat

Huoltajan suostumus [pdf, 29 KB] (liite hakemukseen)

Tutkimuslupahakemus [pdf, 109 KB]

Tutkimusluparekisteritiedot [pdf, 33 KB] (liite hakemukseen)

Liikunta

Erityisryhmien uinti- ja kuntosalikorttihakemuksen perusteet [pdf, 60 KB] [pdf, 61 KB]Erityisryhmien uinti- ja kuntosalikorttihakemus, [pdf, 20 KB]pdf [, ]Liikuntapaikan vuokrausanomus, DOC [doc, 76 KB]PDF [pdf, 26 KB]
Urheilijoiden palkitseminen

Esitys palkittavaksi yksilöurheilijaksi [pdf, 125 KB]Esitys palkittavaksi joukkueeksi [pdf, 119 KB]Esitys palkittavaksi toimihenkilöksi [pdf, 73 KB]
Kirjasto

Kirjastokortti, Pdf
Kirjaston kaikki lomakkeet löytyvät Kymenlaakson kirjastojen Kyyti.fi -verkkopalvelusta

Lomituspalvelut

Maatalousyrittäjän vuosiloman siirtäminen [pdf, 16 KB]

Rekisteritietopyynnöt

Yhteiset

Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi [pdf, 71 KB] Lokitietojen tarkastuspyyntö [pdf, 15 KB] Tiedon korjaamisvaatimus [pdf, 18 KB]

Terveyspalvelut

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö [pdf, 161 KB] Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö [pdf, 74 KB] Tiedonsaantipyyntö itseään koskevasta asiakirjasta [pdf, 93 KB]

Ikääntyneiden palvelut

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö [pdf, 158 KB] Rekisteritietojen tarkastuspyyntö [pdf, 72 KB] Tiedonsaatipyyntö itseään koskevasta asiakirjasta [pdf, 174 KB]

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö [pdf, 36 KB]

Pysäköinninvalvonta

Ohjeet Pysäköintivirhemaksun oikaisuvaatimus

Terveyspalvelut

Terveysaseman/toimipisteen vaihtolomake [pdf, 38 KB]

Terveysvalvonnan lomakkeet

Terveysvalvonnan lomakkeet

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset

Ympäristölupalomakkeet ympäristöhallinnon sivuilla

Voit etsiä valtion ja kuntien lomakkeita valtakunnallisesta hakemistosta www.suomi.fi