+
-+ Tulosta

Kallioistentie (kaava nro 61/004) - Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arvi-ointisuunnitelmien nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Suunnittelualue käsittää Jaalan kirkonkylän eteläpuolella sijaitsevan Sahaniemen eli Kallioistenniemen itäosassa sijaitsevan venesataman ja siihen liittyvän Kallioistentien alueen. Kaavahankkeen tavoitteena on ajanmukaistaa alueen asemakaavamääräykset ja maankäyttöalueiden rajaukset siten, että ne mahdollistavat sataman muutostyöt vastaamaan muuttuvia veneilytarpeita Kimolan kanavan avaamisen myötä.

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävänä 15.11. – 18.12.2017 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä hankkeen omalla verkkosivulla www.kouvola.fi/kallioistentie.

Mielipiteet voi esittää kaavojen nähtävillä oloaikana suoraan suunnittelijalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, PL 32, 45701 Kuusankoski.

15.11.2017 Kaupunkisuunnittelu