+
-+ Tulosta

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus / Destia Oy

Destia Oy on jättänyt Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle maa-aines- ja ympäristölupahakemukset koskien kalliokiviaineksen ottoa Kourulan kallioalueella kiinteistöllä Vesiaro 286-432-3-242, Vesarontie 330, Kouvola. Hakemuksen mukainen toiminta koskee 320 000 k-m3:n kalliokiviaineksen ottamista, siirrettävää murskauslaitosta sekä rakentamisessa syntyneen puhtaan maa- ja kiviaineksen käsittelyä. Lupaa on haettu 10 vuodeksi. Lisäksi on haettu lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Ympäristölupaa haetaan kallion louhintaan, siirrettävälle murskauslaitokselle sekä rakentamisessa syntyvän, sellaisenaan hyödyntämiskelvottoman puhtaan maa- ja kiviaineksen käsittelyyn ja kierrätykseen. Noin 7,41 hehtaarin suuruinen suunnittelualue sijaitsee Kourulan kylässä vt 6:n eteläpuolella. Toiminta on yleensä kausittaista kiviaineksen kysynnästä riippuen, mutta alueella voi olla toimintaa ympäri vuoden. Toiminta-ajat ovat ma-pe klo 6.00-22.00, räjäytyksiä tehdään ma-pe klo 8.00-18.00. Kuormausta ja kuljetuksia voidaan tehdä poikkeustapauksissa myös viikonloppuisin. Toiminnasta voi aiheutua melua, tärinää ja ilmapäästöjä kuten pölyä lähiympäristöön. Kyseessä on olemassa oleva toiminta, joten hakemuksen mukaisella toiminnalla ei ole aikaisempaa suurempaa vaikutusta alueen ympäristöön. Maa-aineslupaa haetaan 10 vuodeksi kokonaisottomäärälle 320 000 m3ktr kalliokiviainesta.

Hakemuksiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 23.1. – 22.2.2019 klo 9-15 osoitteessa Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristöpalvelut/ Kanslia, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Lisätietoja antaa: vs. ympäristötarkastaja Jenny Teerikangas, p. 020 615 7995.

Muistutuksen hakemuksien johdosta voivat jättää ne, joiden oikeutta tai etua toiminta saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus nähtävilläoloaikana ilmaista kirjallisesti mielipiteensä hakemuksien johdosta. Muistutus tulee toimittaa 22.2.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Kouvolan kaupunki, Rakennus- ja ympäristölautakunta, PL 32, Valtakatu 33, 45701 Kuusankoski tai asuminenjaymparisto(a)kouvola.fi

Kouvolassa 23.1.2019 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme