+
-+ Tulosta

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n lupahakemus

ILMOITUS

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on jättänyt 20.6.2017 valtioneuvostolle hakemuksen, jolla se hakee ydinenergialain (990/1987) 20 §:ssä tarkoitettua lupaa poistaakseen käytöstä Espoon Otaniemessä sijaitsevan tutkimusreaktorin ja huolehtiakseen käytöstä poiston yhteydessä syntyvistä ydinjätteistä ja muista alueella jo olevista ydinmateriaaleista.

VTT Oy esittää hakemuksessaan reaktorin käytetylle ydinpolttoaineelle ja matala- ja keskiaktiiviselle ydinjätteelle vaihtoehtoisia välivarastointipaikkoja. Vaihtoehtoisiksi paikoiksi VTT Oy esittää Espoon Otaniemen ja Eurajoen Olkiluodon ja Loviisan Hästholmenin ydinvoimalaitosalueet.

Ilmoitus ja hakemus ovat nähtävillä kaupungin kirjaamossa kaupungintalossa, 3. kerros
29.8.2017 - 31.3.2018 välisenä aikana.

TEMilmoitus.pdf [pdf, 666 KB]