+
-+ Tulosta

Brejlinintie (kaava 22/010) - Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arvi-ointisuunnitelmien nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Suunnittelualue käsittää Voikkaan Virtakivessa sijaitsevat Brejlinintiehen rajautuvat alueet Virtakiven ja Suurhirventien välillä. Kaavahankkeen tavoitteena on ajanmukaistaa alueen katu- ja liikenne-väyliin rajautuvien alueiden maankäyttö ja rajaukset vastaamaan alueen ja Kimolan kanavan avaamiseen liittyviä suunnitelmia. Hankkeessa myös esitetään uuden venesataman sijoittamista alueelle.

Kaavahankkeiden valmisteluvaiheen aineisto ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävänä 15.11. – 18.12.2017 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä hankkeiden omalla verkkosivulla www.kouvola.fi/brejlinintie.

Mielipiteet voi esittää kaavojen nähtävillä oloaikana suoraan suunnittelijalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, PL 32, 45701 Kuusankoski.

15.11.2017 Kaupunkisuunnittelu