+
-+ Tulosta

Kauppalanraitti (01/027) - Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa kaavaa siten, että alueelle on mahdollista toteuttaa nykyistä laajempi ajoneuvojen pysäköintialue. Muutoksella myös mahdollistetaan katujen ja kevyen liikenteen väylien risteysalueiden liikenneturvallinen toteutus ja parannetaan alueeseen rajoittuvan urheilu- ja virkistyspalvelualueen sekä siihen liittyvien ulkoilupolkujen saavutettavuutta.

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineistot ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävänä 29.11.2017–10.1.2018 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä kaavan verkkosivulla www.kouvola.fi/kauppalanraitti.

Mielipiteet voi esittää kaavan nähtävilläoloaikana suoraan suunnittelijalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, PL 32, 45701 Kuusankoski.

29.11.2017 Kaupunkisuunnittelu