+
-+ Tulosta

Etelä-Suomen aluehallintoviraston kuulutus Valkealan Turve Oy:n Harjunsuon lohkon I lounaisosan turvetuotantoalueen ympäristölupahakemuksesta

Ympäristölupahakemus

Hakija
Valkealan Turve Oy

Asia
Harjunsuon lohkon I lounaisosan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Kouvola

Hakemuksen mukainen toiminta
Tiivistelmä ja karttakuva [pdf, 236 KB]

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 29.1. – 28.2.2019 Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä (Torikatu 10).

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite sekä kiinteistön nimi, RN:o, kylä ja kunta tai kiinteistötunnus ja hakijan ja toiminnan/hankkeen asian nimi sekä Dnro ESAVI/13880/2018.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 28.2.2019 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja antavat
Ympäristölakimies Anne Valjakka, puh. 0295 016 438
sähköposti: anne.l.valjakka@avi.fi
Ympäristöneuvos Juha Helin, puh. 0295 016 398
sähköposti: juha.helin@avi.fi

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme