+
-+ Tulosta

Varsinais-Suomen ely-keskuksen ilmoitus päätöksestä Kymijoen yläosan voimalaitosten kalatalousmaksujen käyttösuunnitelmasta

TIEDONANTO KALATALOUSMAKSUSUUNNITELMAN PÄÄTÖKSESTÄ


Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Rannikon kalatalouspalvelut, Kouvolan aluetoimisto) antaa 13.11.2017 päätöksen ympäristönsuojelulain 57 § ja vesilain 3: 14, 15 § mukaisesta asiasta.

Asia: Kymijoen yläosan voimalaitosten kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma

Käyttösuunnitelmapäätös on sen ajan, kun päätökseen voi hakea oikaisua nähtävänä Kymijoen
yläosan kuntien ja kaupunkien ilmoitustauluilla sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla.

Päätös [pdf, 228 KB]

Päätökseen voi hakea oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Oikaisukirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastoon viimeistään 15.12.2017. Oikaisunhakua koskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta oikaisuvaatimusosoituksesta.

Kouvolassa 13.11.2017

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Rannikon kalatalouspalvelut, Kouvolan aluetoimisto
Salpausselänkatu 22, 45100 Kouvola
Kalastusbiologi Miia Muhonen puh. 050 397 7812