+
-+ Tulosta

Maantien 14550 parantaminen Kimolan kanavan kohdalla, Kouvola

Liikennevirasto on 13.11.2017 hyväksynyt päätöksellään LIVI/7111/04.01.01/2017 tiesuunnitelman
Maantien 14550 parantaminen Kimolan kanavan kohdalla, Kouvola

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävillä tämän kuulutuksen julkipanoajan 30 päivää 29.11. - 29.12.2017 Tekniikka- ja ympäristötalossa, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski.

Lisätietoja tiesuunnitelmasta antaa Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta projektipäällikkö Juha Laamanen puh. 0295 029 184 (Maantielaki 103 §).

Kouvolassa 29.11.2017 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut