+
-+ Tulosta

Etelä-Suomen aluehallintoviraston kuulutus Kouvolan kaupungin hakemukseen Virtakiven Venerannan venesataman laajentamisesta

KUULUTUS

Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija Kouvolan kaupunki

Asia Virtakiven Venerannan venesataman laajentaminen, Kouvola

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Kouvolan kaupunki vesilain mukaista lupaa Virtakiven Venerannan venesataman laajentamiseen liittyville toimenpiteille, uusille laiturirakenteille, niiden vaikutuspiirissä olevan alueen käyttöön, säilytettävien laitureiden pysyttämiselle ja veneväylän jatkamiseen venesatamaan sekä lupaa aloittaa toimenpiteet ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Aiempien 82 pienvenepaikan sijaan alueelle toteutetaan 81 pien- ja matkavenepaikkaa sekä yksi laivapaikka ja kunnostetaan sekä laajennetaan rantarakenteita
palvelemaan virkistyskäyttöä ja tulevaa käyttöä.

Valmisteluluvalla käynnistetään hankkeen toteuttamiseen liittyvät johtosiirtojen ja aluerakentamisen valmistelevat työt sekä laiturirakennus- ja ruoppaustöiden kilpailutus.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 9.11. – 10.12.2018 Kouvolan kaupungin ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustauluilla. Kuulutus ja julkiset asiakirjat ovat luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Kouvolan kaupungin kirjaamossa, osoite: Torikatu 10.

Muistutusten ja mielipiteiden tekeminen
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Viranomaisilta, joita asia koskee, pyydetään lausunto. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti.

Ohjeet muistutusten tekemiseen
Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero ESAVI/11339/2018
- muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai muu luotettava selvitys asiamiehen toimivallasta.
Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 10.12.2018 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus, postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja antavat
Ympäristöylitarkastaja Ilona Joensuu, puh. 0295 016 358

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme