+
-+ Tulosta

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös: Maijanaron alueen puhtaiden ylijäämämaiden maanläjitystoiminnan sekä tuhkien välivarastoinnin ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa

KUULUTUS

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 21.11.2017 antamallaan päätöksellä nro 22112017/1 myöntänyt hakijalle ympäristöluvan ja luvan toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta ylijäämä maiden läjitystoiminnalle. Muiden toimintojen osalta toiminnan aloittamislupa on hylätty.

Hakija
Kouvolan kaupunki, yhdyskuntatekniset palvelut

Asia
Maijanaron alueen puhtaiden ylijäämämaiden maaläjitystoiminnan sekä tuhkien välivarastoinnin ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Kouvola

Sijainti
Maijanaron toiminta-alue sijaitsee Kouvolan kaupungissa Kullasvaaran teollisuusalueen, Tykkimäen moottoriradan ja valtatien 6 pohjoispuolella kiinteistöllä 286-401-45-1.

Päätös on nähtävillä valitus aikana 21.11. -21.12.2017 Kouvolan kaupungin kirjaamossa (Tori katu 10). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avLfi/lupa-tietopalvelu.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 21.12.2017. Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204. 65101 VAASA). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja asiasta antavat
Ympäristöylitarkastaja Pauliina Kauppinen, puh. 0295 016 435 Ympäristöneuvos Ilpo Hiltunen, puh. 0295016400
sähköposti: etunimLsukunimi@avi.fi