+
-+ Tulosta

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös / Destia Oy

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 9.1.2019 käsitellyt Destia Oy:n maa-ainestenotto- ja ympäristölupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen luvan kiinteistölle 286-419-10-179. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.1.2019.

Päätös on tehty hakemuksesta koskien kalliokiviaineksen ottamista kiinteistöllä Palaneenmäen kallioalue (286-419-10-179), Sikosaarentie 25, Kouvola. Hakemuksen mukainen toiminta koskee 250 000 k-m3:n kalliokiviaineksen ottamista, siirrettävää murskauslaitosta sekä rakentamisessa syntyneen puhtaan maa- ja kiviaineksen käsittelyä. Lupa on myönnetty 10 vuodeksi. Lisäksi on myönnetty lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Ottamisalue sijaitsee Kouvolan ja Kotkan rajalla valtatien 15 itäpuolella. Alueella louhitaan kalliokiviainesta ja murskataan alueelta otettavaa ja muualta tuotavaa kiviainesta tie- ja muuhun rakentamiseen. Lisäksi otetaan vastaan, välivarastoidaan ja käsitellään rakentamisessa syntyvää, sellaisenaan hyödyntämiskelvotonta puhdasta maa- ja kiviainesta. Toiminta on yleensä kausittaista kiviaineksen kysynnästä riippuen, mutta alueella voi olla toimintaa ympäri vuoden. Päivittäiset toiminta-ajat ovat ma-pe klo 6-22, räjäytykset ma-pe klo 8.00-16.00 ja louheen rikotus ma-pe klo 8.00-18.00. Kuormausta ja kuljetuksia poikkeustapauksessa myös viikonloppuisin. Lupa on voimassa 10 vuotta sen antopäivästä.

Päätös on nähtävillä 16.1. – 18.2.2019 klo 9-15 osoitteessa Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristöpalvelut/kanslia, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Päätöksen liitteenä on tiedot valitusoikeudesta ja –tavoista. Valitusaika päätöksestä päättyy 18.2.2019. Lisätietoja antaa: vs. ympäristötarkastaja Jenny Teerikangas, p. 020 615 7995.

Valitusoikeus päätöksestä on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä muilla ympäristönsuojelulain 191 §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla.

Kouvolassa 16.1.2019 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme