+
-+ Tulosta

Väkevänkuja (kaava nro 23/022) - Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Suunnittelualue käsittää Väkevänkujan, Niskalantien ja Jokipellonraitin rajaaman alueen Kuusankosken kaupunkikeskustan läheisyydessä Kymijoen eteläpuolella.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on asuinrakentamisen mahdollistaminen muuttamalla alueen käyttötarkoitusta. Samalla tarkistetaan korttelin rakennusoikeuden määrää ja rakennusalan rajausta.

Asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä 15.11.–18.12.2017 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä hankkeen verkkosivulla www.kouvola.fi/vakevankuja.

Mahdolliset muistutukset ehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti viimeistään 18.12.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella Kouvolan kaupunki, Tekninen lautakunta, Valtakatu 33 (PL 32), 45701 Kuu-sankoski tai sähköpostitse: tekninenjaymparisto(at)kouvola.fi.

Kouvolassa 15.11.2017 Tekninen lautakunta