+
-+ Tulosta

Varsinais-Suomen ely-keskuksen kuulutus Petri Liljanderin Haukkasuon luoteisosan turvetuotantoalueen kalataloustarkkailun muutosesityksestä

KUULUTUS

Esitys Petri Liljanderin Haukkasuon luoteisosan turvetuotantoalueen kalataloustarkkailun
muutoksesta

Asia
Ohjelmaesitys on toimitettu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselle hyväksyttäväksi 1.10.2018. Ohjelmaesityksen on laatinut tarkkailuvelvollisen puolesta Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Tarkkailu perustuu Etelä-Suomen aluehallintoviraston lupapäätökseen ESAVI/4483/2015 (30.9.2016), jossa määrättiin velvoite tehdä kalataloustarkkailua kalatalousviranomaisen hyväksymän ohjelman mukaisesti. Luvasta valitettiin ja Vaasan hallinto-oikeus antoi asiasta päätöksen 31.5.2018 (nro 18/0193/1).

Ohjelman muutosesityksen sisältö
Haukkasuon luoteisosan turvetuotantoalueen kalataloudellisen tarkkailuohjelman muutosesitys on tämän kuulutuksen liitteenä. Kalataloustarkkailuohjelman muutoksessa esitetään Haukkasuon luoteisosan turvetuotantoalueen liittämistä Sorsajoen osalta Sorsajoen kalataloudelliseen yhteistarkkailuun ja Kiikunjoen osalta Kiikunjoki-Saveronjoki-Silmunjoki yhteistarkkailuohjelmaan.
Kalataloustarkkailua toteutetaan yhteistarkkailuohjelmien mukaisesti vuodesta 2019 lähtien.

Nähtävänä pito ja muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Tämä kuulutus ja tarkkailuohjelmaesitys pidetään nähtävänä 23.11.–23.12.2018 Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Internet-sivustolla: www.elykeskus.fi -> Varsinais-Suomi -> Ajankohtaista -> Kuulutukset.

Muutosesitys [pdf, 952 KB]

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia tarkkailuohjelmaesityksestä. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 23.12.2018 ensisijaisesti sähköisesti osoitteella kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai postitse ELYkeskuksen Turun toimipaikkaan PL 236, 20101 Turku. Asiakirjassa tulee mainita asian diaarinumero
VARELY/2794/5723/2018.

Lisätietoja Kalastusbiologi Miia Muhonen, puhelimitse 050 397 7812 tai sähköpostilla
miia.muhonen@ely-keskus.fi

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme