+
-+ Tulosta

RRT-alueen 1. vaihe, Kullasvaara (kaava nro 10/004) - Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoite on laajentaa Kullasvaaran logistiikka-aluetta Kouvolan RRT (Rail Road Terminal)-suunnitelman mukaisesti. Kaava-alue käsittää Kouvolan RRT-alueen 1. vaiheen.

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto on nähtävänä 15.11. – 18.12.2017 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä hankkeen omalla verkkosivulla www.kouvola.fi/kullasvaara.

Mielipiteet voi esittää kaavojen nähtävillä oloaikana suoraan suunnittelijalle tai osoitteeseen Kouvo-lan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, PL 32, 45701 Kuusankoski.

15.11.2017 Kaupunkisuunnittelu