+
-+ Tulosta

Ympäristö- ja maa-ainesten ottamislupapäätös/Interrock Oy

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 1.11.2017 käsitellyt Interrock Oy:n ympäristö- ja maa-ainesten ottamislupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta ympäristönsuojelulain (527/2014) ja maa-aineslain (555/1981) mukaisen luvan kiinteistölle 286-422-2-187. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 9.11.2017.

Päätös on tehty hakemuksesta koskien rakennuskiven louhintaa, paloittelua ja poiskuljetusta sekä sivukivien varastointia, murskausta ja murskeen poiskuljetusta Kouvolan kaupungin Sippolan kylässä osoitteessa Lammilantie 160, 46710 Sippola. Lisäksi on myönnetty lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Alueella saa louhia yhteensä enintään 72 000 k-m3 kalliota 0,6 ha kokoiselta ottoalueelta. Kalliokiviaineksesta valmistetaan koriste- ja rakennuskiviä enintään 4 000 t/a ja kivimursketta enintään 10 000 t/a. Lupa on voimassa 10 vuotta. Toimintaa saa harjoittaa arkipäivisin ma–pe seuraavasti: poraus klo 7–19, rikotus ja räjäytykset klo 8–18, murskaus klo 7–21, sivukiven läjitys klo 7–18 ja kuormaaminen ja kuljetukset klo 6–22.

Päätös on nähtävillä 8.11. – 11.12.2017 klo 9-15 osoitteessa Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristöpalvelut/kanslia, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Päätöksen liitteenä on tiedot valitusoikeudesta ja –tavoista. Valitusaika päätöksestä päättyy 11.12.2017. Lisätietoja antaa: vt. valvontainsinööri Vilma Hietala, p. 020 615 9291.

Valitusoikeus päätöksestä on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä muilla ympäristönsuojelulain 191 §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla.

Kouvolassa 8.11.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunta