+
-+ Tulosta

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Haukkasuon luoteisosan turvetuotantoalueen tarkkailuohjelman hyväksymisestä/Petri Liljander

KUULUTUS

Petri Liljander on toimittanut Kaakkois- Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle haukkasuon luoteisosan turvetuotantoalueen tarkkailuohjelman muutosesityksen 1.10.2018.

Muutosesitykset liittyvät Etelä-Suomen aluehallintoviraston 30.9.2016 Petri Liljanderille ja Kari Laaksolle myöntämään lupaan nro 195/2016/2 (Dnro ESAVI/4483/2015) Haukkasuon luoteisosan turvetuotannolle Kouvolan kaupungissa. Lupa on tullut lainvoimaiseksi 2.7.2018. Muutosta esitetään Haukkasuon luoteisosan turvetuotantoalueen vesienkäsittelyyn sekä kuormitus-, vesistö- ja pohjavesitarkkailuun.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käsitellyt ohjelman ja tehnyt siitä ympäristönsuojelulain (527/2014) 64 §:n mukaisen päätöksen. Päätös on annettu julkipanon jälkeen 5.12.2018.

Päätöksestä kuulutetaan Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla 4.1.2019 viraston sulkemisaikaan asti. Päätös on kuulutusajan nähtävillä Kouvolan kaupunginkanslian kirjaamossa, os. Torikatu 10.

Päätös [pdf, 413 KB]

Päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristövastuualueelta (PL 150, 13101 Hämeenlinna). Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, rekisteröidyllä
yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden-, tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toimintaalueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät sekä viranomaisilla,
joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Tämän päätöksen viimeinen valituspäivä on 4.1.2019.

Kouvolassa 5.12.2018

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- ja YMPÄRISTÖKESKUS
Ympäristö ja luonnonvarat

KASELY/1628/2016

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme