+
-+ Tulosta

Hiivurinpuisto (kaava nro 52/006) - Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arvi-ointisuunnitelmien nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa Korian Hiivurissa sijaitsevan korttelin 78 rajauksia siten, että alueella olevia toimitiloja olisi tarvittaessa mahdollista laajentaa. Kaavamuutoksessa myös ajanmukaistetaan suunnittelualueella olevien korttelien 77, 81, 82 ja 85 sekä katu- ja virkistysalueiden rajaukset sekä kaavamerkinnät vastaamaan alueen toteutunutta maankäyttöä ja tarvetta. Kaava-alueeseen kuuluvalla Kymijoen ranta-alueella huomioidaan yleiset virkistystarpeet ja alueella olevat luontokohteet.

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävänä 15.11. – 18.12.2017 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä hankkeen omalla verkkosivulla www.kouvola.fi/hiivurinpuisto.

Mielipiteet voi esittää kaavojen nähtävillä oloaikana suoraan suunnittelijalle tai osoitteeseen Kouvo-lan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, PL 32, 45701 Kuusankoski.

15.11.2017 Kaupunkisuunnittelu