+
-+ Tulosta

Sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP

Kouvola, Espoo, Oulu, Tampere ja Turku ottavat käyttöön sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän vuoden 2014 aikana. Järjestelmän tavoitteena on minimoida manuaalisesti tehtävän hallinnollisen työn määrä.

Järjestelmä vastaa palvelujen kasvavaan kysyntään, lisää kuntalaisten valinnanvapautta, luo yrityksille uusia toimintamahdollisuuksia sekä parantaa kuntien tuottavuutta. Järjestelmän toimittaa Digia Oy ja sitä hallinnoi Kuntien Tiera Oy.

PSOP tarjoaa keskitetyn tietojärjestelmän palveluntuottajaksi hakeutumiseen, palvelusetelien ja ostopalvelutilausten luomiseen, palvelujen käyttämiseen ja annetuista palveluista tehtävään tilitykseen yksityisille palveluntuottajille. Järjestelmä tukee myös palvelujärjestelmän laadun seurantaa.
PSOP toimii netin kautta ja siihen kirjaudutaan pankkitunnuksilla.

Käyttöön toukokuussa 2014

Kouvolan tavoitteena on ottaa järjestelmä käyttöön ensimmäiseksi ikääntyneiden palvelujen tehostetussa palveluasumisessa ja kotihoidossa sekä päiväkotihoidossa. Järjestelmä rakennetaan ja otetaan käyttöön vaiheittain. Kouvolassa käyttöönotot alkavat toukokuun alussa. Käyttöönottoviikoilla koulutetaan sekä kaupungin henkilöstöä että palveluntuottajia järjestelmän käyttäjiksi. Koulutukset jatkuvat syksyllä järjestelmän eri vaiheiden valmistuessa.

1.8.2009 tuli voimaan laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Uuden lain tarkoituksena on täsmentää palvelusetelin käyttöön liittyviä yksityiskohtia, lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta.

Kunta päättää palvelut, joissa palveluseteliä käytetään ja hyväksyy palveluntuottajat, joilta asiakas voi palveluja palvelusetelillä hankkia. Kunnan tulee pitää hyväksytyistä palveluntuottajista ajantasaista luetteloa Internetissä ja muulla soveltuvalla tavalla (lain 4 §).

Järjestelmä auttaa tehostamaan toimintaa

PSOP järjestelmän tavoitteena minimoida manuaalisesti tehtävän hallinnollisen työn määrä. Järjestelmä mahdollistaa mm. prosessin osien automatisoinnin, tiedon ajantasaisuuden ja tehokkaan välittämisen eri osapuolille. Kunnan näkökulmasta palvelusetelien ja ostopalveluiden käyttöön liittyviä tehtäviä ovat palveluntuottajien hyväksyntä, asiakkaiden informointi ja palvelusetelien myöntäminen, toiminnan ja laadun seuranta sekä tilitys ja raportointi. Portaalin avulla tietoa palveluntuottajista voidaan jakaa monipuolisesti ja laajasti. Sähköisen palautejärjestelmän avulla palautteiden käsittely ja niihin reagointi tehostuu.

PSOP-projektin osarahoittajana toimii valtiovarainministeriön Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus.


Yhteystiedot

Riitta Vuorinen
Kouvolan osahankkeen projektipäällikkö
Kouvolan kaupunki
puh. 020 615 4811

etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme