+
-+ Tulosta

Yksityistieavustukset

Yksityisteitä avustetaan talousarvioon varatulla määrärahalla. Yksityisteiden avustusmuodot ovat kunnossapito- ja perusparannusavustus.

Maaseutulautakunta on vahvistaa 12.1.2017 § 3 vuodelle 2017 yksityistieavustusten jakoperusteet. Avustushakemuksen myöhässä jättäneitä yksityisteitä ei avusteta.

Yksityistieavustukset

Maaseutulautakunta päättää kokouksessaan hakuajan loppumisen jälkeen kunnossapito- ja perusparannusavustuksista vuodelle 2017. Hakuaika päättyi 31.3.2017 klo 15.00, jolloin hakemus tuli olla jätetttynä Kouvolan kaupungin maaseutupalveluille. Lähettäminen tapahtui lähettäjän vastuulla.

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten maksupäivä on 30.6.2017, kun maaseutulautakunnan tekemä päätös (17.5.2017) on lainvoimainen ja tarvittavat asiakirjat on toimitettu.

Vain kaupungin avustamat perusparannushankkeet

Tiekunnalla on mahdollisuus hakea perusparannusavustusta hakuajan ulkopuolella.

Tiekunnalle voidaan harkinnan perusteella ja määrärahojen puitteissa myöntää lisäavustusta. Tien parantamishankkeesta ja mahdollisten avustusten hakemisesta on päätettävä tiekunnan kokouksessa. Tarvittaessa pidetään ylimääräinen tiekunnan kokous. Pöytäkirjakopio avustushakemuksen liitteeksi.

Mikä on perusparannusta ks. Liikenneviraston ohje

Liikenneviraston ohjeita 11/2016 luku 4 [pdf, 2 MB]

Perusparannushankkeen määrittelyssä noudatetaan Liikenneviraston ohjetta.

Liikenneviraston ohjeita 11/2016 luku 4:

Parantamisavustusta voi saada tien ja siltojen vaurioiden korjaamiseen tai vaurioitumisen estämiseen. Myös kantavuuden ja kuivatusjärjestelmän parantamista ja liikenneturvallisuuden parantamishankkeita voidaan avustaa. Rakentamiseen tai siihen verrattavaan tien tason parantamiseen, esimerkiksi uuden tien tekeminen tai tien päällystäminen tai tievalaistuksen rakentaminen, avustusta ei pääsääntöisesti voida myöntää.

Haettujen perusparannusavustusten hankkeiden osalta teknisen tuotannon tiemestari antaa lausunnon avustuskelpoisuudesta. Normaaleihin vuosittaisiin hoitotöihin ei perusparannusavustusta voida myöntää.

Tien kunnossapito koostuu tien hoidosta ja tien ylläpidosta. Hoidolla varmistetaan tien päivittäinen liikennöitävyys. Ylläpidolla säilytetään tien käyttökelpoisuus ja rakenteellinen kunto. (Kunnossapito-ohjeet Tiehallinto 1999)

Hoitotöitä ovat:

  • kesähoito (höyläys, lanaus, pölynsidonta, päällysteiden ja pintausten hoito, vesakontorjunta, niitto)
  • talvihoito (aurausviitoitus, lumen poisto, talvihöyläys, liukkauden torjunta, ojien ja rumpujen talvikunnossapito, jääteiden kunnossapito)
  • muu hoito (liittymien hoito, tiehen kuuluvien laitteiden hoito)

Kunnostustöitä ovat:

  • tien sorastus
  • ojien ja rumpujen kunnostus
  • muu kunnostus (maakivien poisto, tulvavaurioiden korjaus, pienten kelirikkovaurioiden korjaus, routavaurioiden ehkäiseminen)

Siltojen kunnossapitoon kuuluvat:

  • siltojen tarkastukset
  • hoitotyöt (mm. puhtaanapito, vedenjohtolaitteiden puhdistus, paikkamaalaukset)
  • kunnostustyöt (mm. kaiteiden korjaus, teräsrakenteiden maalaus ja korjaus

Yhteystiedot

Markku Talvisto
Yksityistiekoordinaattori
020 615 8683
markku.talvistokouvola.fi
Ritva Järvinen
Tekninen assistentti
020 615 4521
ritva.jarvinenkouvola.fi
Maaseutupalvelut
maaseutupalvelutkouvola.fi
Vartiotie 4
45100
Kouvola
Aukioloajat: ma–pe 9–15