+
-+ Tulosta

Avustuksen seuraava haku on 29.3.2018 klo 15.00 mennessä

Toiminta-avustukset ovat haettavissa 5.3.2018 lähtien!

  1. Avustus määräytyy järjestön tuottamien lukuarvojen mukaan. Lukuarvot perustuvat lasten, nuorten ja aikuisten liikuntatoiminnan määrään. Liikuntatoiminnan määrä ilmoitetaan erillisellä piste- ja toimintataulukkolomakkeella.

  2. Hakuaika on vuosittain maaliskuun viimeiseen arkipäivään mennessä.

  3. Avustuksen saamiseksi yhdistykset ovat velvollisia toimittamaan lautakunnalle toiminnastaan tiliselvityksen (hakemuksen liitteinä viimeisin hyväksytty toimintakertomus, tilinpäätös ja tilin- tai toiminnantarkastajan lausunto), toimintasuunnitelman ja muut viranomaisen vaatimat selvitykset. Hakemuslomakkeessa pyydetyt tiedot toimitetaan täydellisinä.

    Painokerrointaulukko [pdf, 12 KB]Pistetaulukko joukkueharjoitukset [pdf, 156 KB]Pistetaulukko yksilöharjoitukset [pdf, 142 KB] Pistetaulukko koulutukset [pdf, 234 KB]

Hakemuksen liitteeksi on toimitettava

  • - piste- ja toimintataulukot
  • toimintakertomus, tilinpäätös ja tilin- tai toiminnantarkastuskertomus
  • talousarvio ja toimintasuunnitelma

Hakemuksen liitteineen voi jättää kaupungin yhteispalvelutoimistoon, Kaupungintalo, A-ovi, Torikatu 10, postitse osoitteella Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85, 45101 Kouvola, käyntiosoitteeseen Kaupungintalo, Torikatu 10, A-porras, 3. krs tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)kouvola.fi.

Yhteystiedot

Yhteisötyökoordinaattori
Leena Järvenmäki
puh. 020 615 4032

Palvelupäällikkö
Anne Eriksson
puh. 020 615 8492

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi