+
-+ Tulosta

Toiminta-avustuksen seuraava haku 29.3.2018 klo 15.00 mennessä

 1. Toiminta-avustusta jaetaan kulttuuriyhdistyksille, -yhteisöille ja sivistysyhdistyksille sekä kulttuuriharrastusyhdistyksille.

 2. Avustusmäärärahaa jaettaessa kiinnittää lautakunta huomiota hakijayhteisön jäsenmäärään, kulttuuritoiminnan tarkoitukseen ja tavoitteisiin, toiminnan laajuuteen, muualta saatuihin avustuksiin ja avustuslainoihin, paikallista kulttuuritarjontaa täydentävien, esteettömien yleisötilaisuuksien järjestämiseen, yhteisön taloudelliseen tilanteeseen. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.

 3. Toiminnan laatua ja laajuutta arvioidaan aktiivisen ja avoimen toiminnan pohjalta. Arvioinnissa otetaan huomioon yhteisön verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa.

 4. Toiminta-avustusta ei myönnetä yhteisölle, joka saa toimintaansa hakemusvuonna toiminta-avustusta joltakin muulta kaupungin toimielimeltä.

 5. Avustuksen liitteeksi tulee toimittaa
  - toimintakertomus
  - tilinpäätös ja tilin- tai toiminnantarkastajan lausunto
  - toimintasuunnitelman
  - talousarvio

Hakemuslomakkeessa pyydetyt tiedot toimitetaan täydellisinä.

Toiminta-avustuksista päättää aikuisväenlautakunta.

Toiminta-avustukset ovat haettavissa 5.3.2018 lähtien!Hakemuksen liitteineen voi jättää kaupungin yhteispalvelutoimistoon, kaupungintalo, A-ovi, Torikatu 10, postitse osoitteella Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85, 45101 Kouvola, käyntiosoitteeseen Kaupungintalo, Torikatu 10, A-porras, 3. krs tai sähköpostitse kirjaamo(at)kouvola.fi.


Yhteystiedot

Yhteisötyökoordinaattori
Leena Järvenmäki,
puh. 020 615 4032

Palvelupäällikkö
Anne Eriksson
puh. 020 615 8492

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi