+
-+ Tulosta

Toiminta-avustuksen haku vuodelle 2018 on päättynyt.

 1. Toiminta-avustusta voivat hakea kulttuurijärjestöt sekä kulttuuriharrastusyhdistykset. Jäsenistä enemmistön tulee olla kouvolalaisia.

 2. Toiminta-avustuksen haku tapahtuu kirjallisella hakemuksella. Hakuaika on vuosittain maaliskuun viimeiseen arkipäivään klo 15:een mennessä. Hakemusmenettelystä ilmoitetaan valikoiduissa sanomalehdissä, kaupungin verkkosivuilla sekä julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Hakemuslomakkeessa pyydetyt tiedot toimitetaan täydellisinä.

 3. Avustusmäärärahaa jaettaessa kiinnittää lautakunta huomiota hakijayhteisön jäsenmäärään, kulttuuritoiminnan tarkoitukseen ja tavoitteisiin, toiminnan laajuuteen, muualta saatuihin avustuksiin ja avustuslainoihin, paikallista kulttuuritarjontaa täydentävien, esteettömien yleisötilaisuuksien järjestämiseen, yhteisön taloudelliseen tilanteeseen. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.

 4. Toiminnan laatua ja laajuutta arvioidaan aktiivisen ja avoimen toiminnan pohjalta. Arvioinnissa otetaan huomioon yhteisön verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa, toiminnan merkitys kaupungin hyvinvointiin, kestävän kehityksen mukainen toiminta sekä heikossa asemassa olevien kuntalaisten huomioon ottaminen (työttömät, syrjäytymisvaarassa olevat tms.).

 5. Toiminta-avustusta ei myönnetä yhteisölle, joka saa toimintaansa hakemusvuonna toiminta-avustusta joltakin muulta kaupungin toimielimeltä.

 6. Avustuspäätöksestä ilmoitetaan hakijoille. Myönnetty toiminta-avustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman ja kun yhdistys on toimittanut kaikki hakemuksessa pyydetyt liitteet.

 7. Hakemusta voi täydentää myöhemmin, jos tarvittavat liitteet eivät ole saatavilla hakuaikaan mennessä. Avustushakemuksia käsittelevä viranomainen voi lisäksi antaa määräajan, mihin mennessä puutteelliset hakemukset on täydennettävä tai puuttuvat asiakirjat toimitettava. Myöhästyneet ja hakemuksen määräajan täydentämispyynnön jälkeen vielä puutteellisina olevat avustushakemukset hylätään.

 8. Maksetut avustukset voidaan vaatia palautettavaksi seuraavissa tapauksissa; kaupunki on saanut virheellistä, harhaanjohtavaa tai puutteellista tietoa avustusta koskevissa asioissa, yhteisön toiminnan jatkamiselle ei ole edellytyksiä yhteisön taloudellisen tilanteen vuoksi tai päätös muuttuu muutoksenhaun johdosta.

 9. Avustuspäätökseen haetaan muutosta kuntalain säätämässä järjestyksessä.

 10. Avustusta ei myönnetä, mikäli yhdistyksellä on voimassa oleva ostopalvelusopimus kaupungin kanssa.

 11. Jos kaupungilla on järjestöltä saatavia, ne voidaan periä avustuksista.

 12. Avustuksen liitteeksi tulee toimittaa
  - toimintakertomus
  - tilinpäätös ja tilin- tai toiminnantarkastajan lausunto
  - toimintasuunnitelman
  - talousarvio

Hakemuslomakkeessa pyydetyt tiedot toimitetaan täydellisinä.

Toiminta-avustuksista päättää aikuisväenlautakunta.


Toiminta-avustushakemus (täytä, tallenna ja lähetä) [pdf, 894 KB]

Hakemuksen liitteineen voi jättää kaupungin yhteispalvelutoimistoon, kaupungintalo, A-ovi, Torikatu 10, postitse osoitteella Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85, 45101 Kouvola, käyntiosoitteeseen Kaupungintalo, Torikatu 10, A-porras, 3. krs tai sähköpostitse kirjaamo(at)kouvola.fi.


Katso video toiminta-avustushakemuksen täyttämisestä.

Yhteystiedot

Yhteisötyökoordinaattori
Leena Järvenmäki,
puh. 020 615 4032

Palvelupäällikkö
Anne Eriksson
puh. 020 615 8492

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme