+
-+ Tulosta

Kohdeavustukset vuodelle 2019 on haettavissa.

 1. Kohdeavustuksia voivat hakea kouvolalaiset järjestöt ja yhteisöt taide- ja kulttuuritapahtumien järjestämiseksi sekä muiden kulttuuritoiminnaksi katsottavien hankkeiden toteuttamiseksi. Kyseeseen tulevat kulttuuritilaisuudet kuten konsertit, teatteriesitykset ja em. tilaisuuksien sarjat, kurssit ja projektit. Kohdeavustus myönnetään pääsääntöisesti yhteisölle, jolle ei ole myönnetty toiminta-avustusta. Kohdeavustusta ei myönnetä yrityksille, keskus- tai piirijärjestöille tai yhteisölle edelleen jaettavaksi. Kun hakija on rekisteröimätön työryhmä, merkitään hakijaksi ryhmän yhteyshenkilö ja hänen pankkitilinsä. Muut ryhmän jäsenet mainitaan hakemuksessa nimellä ja he vastaavta avustuksesta yhteisesti.

 2. Hakemus on toimitettava marraskuun viimeiseen arkipäivään klo 15:een mennessä.

 3. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.

 4. Kohdeavustusta myönnetään ensisijaisesti tapahtumien ja muiden hankkeiden toteuttamiseen Kouvolassa sekä hankkeisiin, joihin kuntalaisten osallistumista ei ole rajoitettu yhteisön jäsenyyden, kutsun, aatteellisen näkemyksen, kohtuulliseksi katsottavaa korkeamman maksun tai muun näihin verrattavan seikan perusteella.

 5. Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon hakijan tarve avustukseen, hakijan toiminnan laatu, laajapohjaisuus ja oma varainhankinta sekä kulloinkin käytettävissä oleva avustusmääräraha. Hakijan tulee pyrkiä omarahoitusosuuteen, joka on kohtuullisessa suhteessa haettavaan avustusosuuteen.

 6. Avustusta voi saada samaan tarkoitukseen ainoastaan yhdeltä kaupungin taholta.

 7. Lähtökohtaisesti avustusta voidaan myöntää samalle hakijalle vain kerran kalenterivuoden aikana.

 8. Kohdeavustusta ei myönnetä tapahtumiin tai muihin hankkeisiin, joiden keskeinen tarkoitus on varainkeruu, mainonta tai siihen verrattava toiminta. Kohdeavustusta ei myönnetä tilaisuuksiin tai hankkeisiin, joilla pääsääntöisesti on puoluepoliittinen tai uskonnollinen tarkoitus, eikä yhdistysten vuosijuhliin, tapahtumiin tai koulutuksiin. Avustusta ei myöskään myönnetä ulkomaille suuntautuvan matkan kustannuksiin. Kohdeavustuksen myöntämisessä ei oteta huomioon alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukuluja. Kohdeavustuksia ei myönnetä valtiollisten tai kunnallisten tai Euroopan unionin vaalien edellä ehdokaslistojen viimeisen jättöajankohdan jälkeen toteutettaviin tapahtumiin tai muihin hankkeisiin, joiden ohjelmansuorittajana tai muuna toteuttajana on vaaleihin asetettu ehdokas tai jotka muutoin sisältävät vaalimainontaa tai muuta vaalitoimintaa.

 9. Hakemuksesta tulee ilmetä hakijaa koskevien tietojen lisäksi selostus tuettavasta toiminnasta sekä kustannusarvio (tulot ja menot) ja selvitys muista hanketta tukevista avustuksista.

 10. Avustusta saaneen yhteisön tulee laatia kohdeavustuksen osalta maksettuihin tositteisiin perustuva tilitys, josta selviää avustuksen käyttö myönnettyyn tarkoitukseen. Tilitys on jätettävä avustuksen myöntäneen viranomaisen määräämään ajankohtaan mennessä.

 11. Avustuksen myöntäneen viranomaisen tulee käsitellä yhteisön laatima tilitys avustuksen käytöstä ja tehdä päätös sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Mikäli avustuksen saaja ei ole anatanut määräaikaan mennessä hyväksyttävää selvitystä tai tilitystä, voidaan avustus periä takaisin avustuksen myöntäneen viranomaisen päätöksellä.

 12. Avustuksen myöntävälle viranomaiselle on varatta mahdollisuus avustuksen saajan hallinnon ja tilien tarkistamiseen siltä osin kuin avustuksen käytön toteaminen edellyttää. Tilitykset hyväksyy avustuksen myöntänyt viranomainen.

 13. Kohdeavustuksen tilityksen määräaika on kaksi kuukautta tapahtuman tai hankkeen päättymisestä. Mikäli kohdeavustuspäätös on tehty tapahtuman jälkeen, tilityksen määräaika esitetään laskettavaksi päätöksen tiedoksisaannista.

 14. Hakemuksessa pyydetyt tiedot on toimitettava täydellisinä.

Kohdeavustushakemus [pdf, 636 KB]

Tilityslomake [pdf, 91 KB]

Hakemus tulee toimittaa

 • postitse osoitteella Kouvolan kaupunki, Yhteisöllisyyden edistäminen, Porukkatalo, Savonkatu 23, 45100 Kouvola
 • käyntiosoitteeseen Porukkatalo, Savonkatu 23, 2. krs
 • sähköpostitse osoitteeseen yhteisotyo(at)kouvola.fi

Yhteystiedot

Yhteisötyökoordinaattori
Leena Järvenmäki,
puh. 020 615 4032

Palvelupäällikkö
Anne Eriksson
puh. 020 615 8492

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme