+
-+ Tulosta

Kaupunginhallituksen myöntämät avustukset

Kaupunginhallitus myöntää avustukset niille seuroille, yhteisöille ja muille yhdistyksille, jotka eivät kuulu kaupungin muun toimialan päätettäväksi.

Toiminta-avustukset

Toiminta-avustukset ovat haettavissa 5.3.2018 lähtien.

Toiminta-avustukset vuodelle 2018 ovat haettavana 29.3.2018 klo 15.00 mennessä.
Kaupunginhallitus myöntää toiminta-avustuksia kerran vuodessa.

Hakemus liitteineen pyydetään jättämään kaupungin kirjaamoon, Kaupungintalo, A-ovi, Torikatu 10, 3. krs. tai postitse osoitteella Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85, 45101 Kouvola tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kouvola.fi.

Edellisenä vuonna kaupunginhallitukselta toiminta-avustusta saaneiden seurojen, yhteisöjen ja yhdistysten tulee laatia selvitys myönnetyn avustuksen käytöstä maaliskuun loppuun mennessä. Mikäli avustuksensaaja ei ole antanut määräaikaan mennessä hyväksyttävää selvitystä, avustus voidaan periä takaisin kokonaan tai osaksi.

Lisätietoja
Lisätietoja hallintosihteeri Virpi Aalto, puh. 020 615 4003 tai hallintosihteeri Arja Mikkola-Lehtinen, puh. 020 615 4801


Selvitys ed. vuoden toiminta-avustuksen käytöstä (Word-lomake) [doc, 65 KB]

Selvitys ed. vuoden toiminta-avustuksen käytöstä (Pdf-lomake) [pdf, 16 KB]


Yhteystiedot

kirjaamo(at)kouvola.fi