+
-+ Tulosta

Arkistonmuodostajat

Ammattientarkastaja 1921-1974

Ammattioppilaslautakunta 1951-1971

Arkkitehtiosasto-kaavoitusosasto 1957-1989

Asukkaaksiottotoimikunta 1940-1941

Asuntolautakunta 1974-1992/

asuntotoimisto 1993-31.3.1994

Asutuslautakunta 1921-1971/

Maatalouslautakunta 1971-1983

Edunvalvonta 1999-2006

Eläinlääkäri 1926-1966

Hankintatoimikunta 1990-1992

Henkilöstölautakunta 1974-1998

Henkilöstöosasto/Henkilöstölautakunta

Holhouslautakunta 1921-1999

Huoneenvuokralautakunta 1921-1956

Järjestysoikeus 1957-1978

Kansanhuoltolautakunta 1939-1962

Kasvatusneuvola 1968-1987

Kaupunginhallitus_valtuusto

Kaupunginmuseon johtokunta n1989-1992

Keskusvaalilautakunta, kunnallisvaalit

Keskusvaalilautakunta, valtiolliset vaalit

Keskusvirasto-Kh ja Kv

Kiertävä sairaanhoitaja ja terveyssisaret

Kiinteistö Oy Kymmintehtaan vanhustentalo 1980-1990

Kiinteistö Oy Laut-valkama 1989-2005

Kiinteistö Oy Okarinne 1975-1998

Kiinteistö Oy Y-Kara 1989-

Kiinteistö Yypari 1993-

Kirjaston johtokunta 1923-1964/

kirjastolautakunta 1965-1992

Kotitalous- ja kuluttajalautakunta 1969-1992

Kouluhammaslääkäri 1929-1972

Koululautakunta 1975-1988

Koulutuslautakunta 1989-1998

Kouluvaliokunta 1921-1945 /

Koululautakunta1946-1958/

Kansakoulun jk. 1.8.-31.7.1975

Kouluvirasto/Koulutuslautakunta 1999-2008

Kouluvirasto/koulutuslautakunta/työväenopisto 1999-2008

Kunnallinen alkoholintarkastaja 1963-1991

Kunnalliskoti/

kunnalliskodin johtokunta 1923-1987

Kunnallislautakunta/

Kunnanhallitus ja -valtuusto 1921-1948

Kunnallisvaalit 1920-1988

Kunnallisvaalit 1989-1998

Kunnanlääkärit 1944-1972

Kunnanmetsälautakunta 1923-1974

Kunnnan- ,kaupunginhallitus ja -valtuusto 1949-1989

Kuntasuunnittelutyöryhmä 1974-1977/

Kuntasuunnittelutoimikunta 1978-1986

Kuukausipalkkalautakunta 1940-1951

Kuusankosken manttaalikunta 1921-1956

Kuusankosken siirtoväen huoltojohtaja 1939-1952

Kuusankosken tehdasyhdyskunnan

lastenavustuskomitea 1919-1920

Lastenkodin johtokunnan arkisto 1923-1988

Lastenruokintatoimikunta 1942-1948

Lastensuojelulaitosten arkisto 1951-1980

Liikennelautakunta 1965-1984

Liikeyrityslaskentatoimikunta 1953

Maa- ja metsätilojen johtokunta 1905-1975

Maatalouslaskentatoimikunta 1969

Maatalouslautakunta 1988-1992

Majoituslautakunta 1939-1947S

Museotoimikunta 1933-1952/

Kotiseutu- ja museolautakunta 1953-1988

Musiikki- ja taidelautakunta/

Kulttuurilautakunta 1947-1992

Nuorisolautakunta 1946-1992

Oikeusapulautakunta 1974-1992/

Oikeusaputoimisto 1993-1998

Palolautakunta 1935-1992

Raittiuslautakunta 1921-1988

Rakennuslautakunta 1978-1987

Rakennuslautakunta 1988-1993

Rakennustarkastaja 1934-1956

Rakennusvalvontavirasto/

rakennuslautakunta 2005-2008

Sairaanhoito-oppil. suunn. ja rak.tmk 1981-1984

Sosiaalikeskus/sosiaali- ja perusturvalautakunta

Sosiaalikeskus/sosiaali- ja perusturvalautakunta/

päivähoitotoimisto

Sosiaalikeskus/sosiaali- ja perusturvalautakunta /

päiväkodit

Sosiaalikeskus-Sosiaalilautakunta/

Mäkikylän palvelukeskus

Sosiaalilautakunta 1921-1988

Sosiaalilautakunta 1989-1998

Sosiaalilautakunta/

kasvatus- ja perheneuvola 1989-1998

Sähkölaitos 1950-1975

Taksoituslautakunta 1921-1959

Talousvirasto-Kh ja Kv

Tarkastuslautakunta

Tekninen lautakunta - mittausosasto 1990-1998

Tekninen lautakunta 1923-1989

Tekninen lautakunta hallinto 1990-1998

Tekninen lautakunta-kunnallistekninen osasto 1990-1998

Tekninen lautakunta-Talo-osasto 1990-1998

Tekninen lautakunta-Kaavoitusosasto 1990-1998

Tekninen lautakunta-Mittausosasto -1989

Tekninen virasto-Tekninen lautakunta

Tekninen virasto/

Tekninen lautakunta, maankäyttö

Teollistamisltk1957-76/Elink.asiain nk. 1977-1986/

Elink.tsto 1986-1998

Terveydenhoitolautakunta 1921-31.3.1972

Terveyskeskus 1.4.1972-1989

Terveyskeskus 1989-1998

Terveyskeskus/Terveyslautakunta 1999-2004

Terveyslautakunta 1972-1988

Terveyslautakunta 1989-1998

Tielautakunta 1928-1956

Tutkijalautakunta 1921-1959

Työsuojelutoimikunta 1990-1998

Työttömyys-, työasiain- ja työllisyyslautakunta 1930-1960

Työturvallisuustmk 1968-1974/

työsuojelutmk 1975-1989

Työväenopisto 1919-1988

Työväenopisto 1989-1998

Työväenopiston Toverikunta (1925-1970)

Uimahallin johtokunta 1970-1972

Ulosottomiehet 1921-1965

Urheilulautakunta, Liikuntaltk 1929-1992

Valtiolliset vaalit 1929-1988

Valtiolliset vaalit 1989-1998

Vanhainkoti_Mäkikylän palvelukeskus

Vapaa-aikakeskus 1999-2008/

kirjasto-ja kulttuurilautakunta/

liikunta- ja nuorisolautakunta

Vapaa-aikalautakunta 1993-1998

Vesilaitos-johtokunta

Vesilautakunta 1962-85

Virkaholhooja 1976-1998

Vuokralautakunta 1921- 1934

Väestönlaskentatoimikunta 1950-1971

Väestönsuojelulautakunta 1939-1992

Ympäristölautakunta 1993-1998

Ympäristönsuojelulautakunta 1986-1992

Ympäristövirasto/Palotoimi Ja Vss

Ympäristövirasto/Ympäristölautakunta 1999-2004

Äitiysneuvolat 1938-1972

Koulut

Inginmaan Kansakoulu 1947-1964

Kansalaiskoulu 1951-1975

Kauppaoppilaitoksen Johtokunta/

Kauppakoulu 1968-1982

Keltin kansakoulu 1915-1966

Kuusankosken keskuskansakoulu 1940-1975

Kuusankosken tehtaan kansakoulu 1902-1940

Kuusankosken yhteiskoulu ja yhteislyseo 1920-1975 MMA.xls

Kymintehtaan kansakoulu 1883-1975

Lukiot 1975-1988

Lukiot 1989-1998

Mattilan kansakoulu 1907-1971

Maunukselan kansakoulu 1899-1941

Mäki-kansakoulu 1909-1940

Pilkanmaan kansakoulu 1909-1975

Tähteen kansakoulu 1958-1975

Tähteenkadun koulu(apukoulu) 1956-1975

Voikkaan kansakoulu 1906-1975

Voikkaan yhteiskoulu 1957-1975

Yhteystiedot

Arkiston käyntiosoite
Kuusaantie 1
45130 Kouvola

Postiosoite
Kouvolan kaupunginarkisto
PL 85
45101 Kouvola
puh. 020 61 511

Sähköposti etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi

Asiakirjatilaukset kaupunginarkisto(at)kouvola.fi