+
-+ Tulosta

Alueellinen asukastoiminta

Alueellisella asukastoiminnalla halutaan kehittää kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia oman alueensa palveluiden ja kaupunkiympäristön suunnitteluun. Tavoitteena on innostaa asukkaita asuinalueen hyvinvoinnin edistämiseen, kehittää yhteisöllisyyttä sekä lisätä asukaiden ja päätöksentekijöiden vuoropuhelua.