+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Vuoden 2019 kaavoitushankkeet ja muut ajankohtaiset Asuminen ja ympäristö -toimialan suunnittelu- ja työkohteet yksiin kansiin

17.1.2019

Kouvola suunnittelee ja rakentaa 2019 on valmistunut. Kyseessä on julkaisu, jossa esitellään Kouvolan kaupungin ja Kymenlaakson liiton vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaavoituskohteet (kaavoituskatsaus), luonnos myöhemmin investointiohjelmassa esitettävistä yhdyskuntatekniikan työkohteista, metsänhoitokohteet sekä ajankohtainen tonttitarjonta. Kouvola suunnittelee ja rakentaa -julkaisu esitellään tekniselle lautakunnalle ensi tiistain 22.1.2019 kokouksessa.

Kaavoituskatsaus kertoo kuluvan vuoden kaavoituskohteista

Julkaisun osista kaavoituskatsaus on maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä katsaus, joka kunnan tulee laatia vähintään kerran vuodessa. Katsauksessa esitellään Kouvolaa koskevia merkittäviä kaavoitushankkeita sekä muita kaupunkisuunnittelun ajankohtaisia asioita. Katsaus antaa kuntalaisille mahdollisuuden osallistua elinympäristönsä maankäytön suunnitteluun; seurata kaavojen etenemistä sekä ottaa niihin kantaa.

Vuonna 2019 kaavoituskatsaukseen sisältyy kahdeksan yleiskaavakohdetta ja 43 asemakaavakohdetta. Kaavoituskatsauksen liitteenä esitellään lisäksi kaavoitusohjelma, johon on koottu kaikki tiedossa olevat vuosille 2019-2022 suunnitellut kaavoituskohteet.

Uusia yleiskaavoituskohteita ovat vt 6 liittymäalueen maankäyttöä ja liikennejärjestelyjä ohjaava Kullasvaara –Tykkimäki osayleiskaava sekä rantarakentamista ohjaavat rantaosayleiskaavat Kymijoen pohjoisosissa ja Vekarajärvi-Pesäntäjärven alueella. Kouvolan ydinkeskustan, Miehon-kankaan ja Verlan osayleiskaavatöitä sekä Kymijoen keskiosan rantaosayleiskaavatyötä jatketaan.

Vuonna 2019 lisätään edelleen tonttitarjontaa logistiikka- ja teollisuusyrityksille Kullasvaarassa. Myös asumiseen kaavoitetaan uutta mm. Valkealassa Nurmirannan alueelle, Kuusankoskella rantapuiston tuntumaan, Kouvolassa Loikalanpellolle ja Elimäellä Peippolanpellolle. Sakaristonmäen kilpailun ratkettua päivitetään alueen asemakaavoja ja jatketaan kaavojen ajantasaistamista myös muissa taajamissa.

Yhdyskuntatekniikan työkohteet vahvistuvat investointiohjelman yhteydessä

Julkaisussa esiteltävät yhdyskuntatekniikan työkohteet ovat osa investointiohjelmaa, joka on teknisen lautakunnan käsittelyssä käyttösuunnitelman yhteydessä helmikuussa. Kohteet on valittu mm. aloitteiden, kuntotutkimusten, liikenneturvallisuuden parantamisohjelman, maankäytön toteuttamisohjelman tai muiden maankäytöllisten tarpeiden kautta.

Julkaisussa esitetyt metsänhoitokohteet ovat voimassa olevien metsäsuunnitelmien mukaisia.

Kouvolan tonttitarjonta esiin – laajempi markkinointikampanja käynnistyy keväällä

Julkaisussa esitellään kerros- ja pientalotontteja kaupungin keskeisiltä kasvualueilta, jotka ovat tai tulevat olemaan luovutusvalmiita eli varattavissa vuoden 2019 aikana.

Valittujen kohteiden aluekuvaukset ja tarkempi tonttimarkkinointi tulee näkymään maaliskuun alusta alkaen kaupungin uusilla verkkosivuilla. Tonttitarjonta tulee lisäksi olemaan laajasti esillä myöhemmin keväällä käynnistyvässä asumisen markkinointikampanjassa, jonka Kouvolan kaupunki toteuttaa yhdessä Kouvola Innovation Oy:n kanssa.

Julkaisu joka kotiin maaliskuussa

Jos tekninen lautakunta hyväksyy 22.1.2019 Kouvola suunnittelee ja rakentaa 2019 –julkaisussa esitetyn kaavoituskatsauksen ja sen liitteenä olevan kaavoitusohjelman, sekä hyväksyy 12.2.2019 käyttösuunnitelman yhteydessä yhdyskuntatekniikan investointiohjelman, julkaistaan Kouvola suunnittelee ja rakentaa 2019 viikolla 10, jolloin se jaetaan myös joka kotiin PK-lehden välissä.

Julkaisu on tämän jälkeen luettavissa osoitteessa www.kouvola.fi/kaavoituskatsaus sekä noudettavissa Tekniikka- ja ympäristötalolta, kaupungintalon yhteispalvelupisteestä sekä kirjastoista. Katsaus jaetaan lisäksi tiedoksi Kouvolan naapurikuntiin, alueellisille viranomaisille sekä merkittävimmille toimijoille ja yhdistyksille.

Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, 020 615 8570, kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, 020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi, kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, 020 615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi, kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti, 020 615 5436, sami.suoknuuti(at)kouvola.fi

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme