+
-+ Tulosta

Liikenteen rauhoittamisperiaatteet

Liikenteen rauhoittamistoimilla voidaan aivan oleellisesti vaikuttaa vakavien liikenneonnettomuuksien määrään, erityisesti kevyen liikenteen osalta. Lisäksi voidaan vähentää turvattomuuden tunnetta ja lisätä asumisviihtyvyyttä. Runsaat hidastealoitteet osoittavat, että asukkaat kokevat liikenteen rauhoittamisen tärkeänä elinympäristön laatua parantavana tekijänä.

Liiikenteen rauhoittamisella pyritään liikenneturvallisuuden parantamiseen, asuin- ja asiointiympäristöjen viihtyisyyden lisäämiseen sekä eri liikennemuodoista erityisesti jalankulun ja pyöräilyn edistämiseen. Liikenneympäristö pyritään samalla saamaan käyttäjilleen selkeäksi ja ymmärrettäväksi niin, että rakennetun ympäristön ja liikenteen ohjauksen viestit tukevat toisiaan.

Rauhoittamiskohteita voidaan kartoittaa onnettomuustilastojen ja asukasaloitteiden kautta. Onnettomuustilastoissa kohteen tärkeys määräytyy onnettomuusmäärien perusteella. Usein painotetaan henkilövahinko-onnettomuuksia sekä kävelijöiden ja pyöräilijöiden onnettomuuksia, joita voidaan rauhoittamistoimilla vähentää.

Asukasaloitteiden kohteille pyritään määrittämään rauhoittamisen todellinen tarve ja kiireellisyysjärjestys. Rauhoittamisen tarpeellisuuteen vaikuttavat turvallisuustilanne, olosuhteet ja maankäytön erityiskohteet. Näistä seikoista aloitteet saavat pisteitä ja eniten pisteitä saaneissa kohteissa rauhoittaminen on tarpeellisinta. Kohteissa on kuitenkin otettava huomioon rauhoittamisen mahdollisuus, johon puolestaan vaikuttavat kadun luokka, nopeusrajoitus ja bussiliikenne. Näiden perusteella pohditaan millaisia toimenpiteitä voidaan liikenteen rauhoittamiseen käyttää. Toteuttamisjärjestykseen vaikuttavat myös hankkeen kustannusluokka, sillä pienet hankkeet on helpompi toteuttaa kuin mittavat toimenpiteet.

Tulee kuitenkin muistaa, että ylinopeuksia ja liikenteen aiheuttamien vaaratilanteiden synnyttämää ongelmaa ei ratkaista pelkästään liikennesuunnittelun keinoin, kyse on ajotavoista ja -kulttuurista. Ratkaisu ajonopeudesta tapahtuu yksinomaan kuljettajan toimesta.

Joissakin tapauksissa asukkaat kokevat rauhoittamistarpeen suurena, vaikka edellä kuvattu pisteytysjärjestelmä ei osoittaisikaan rauhoittamisen tarvetta.

Aloitteiden käsittelyaikataulu

Vuoden mittaan kertyneet aloitteet pisteytetään edellä olevan kuvauksen mukaisesti. Aloitteista tehdään yhteenveto, joka käsitellään Teknisessä lautakunnassa (kevät).

Toteutettavista kohteista laaditaan katusuunnitelmapiirustukset, jotka asetetaan julkisesti nähtäville katusuunnitelman hyväksymisprosessin mukaisesti (kevät).

Kohteet, joissa liikenteen rauhoittamistarve on suuriin, toteutetaan määrärahojen mahdollistamassa laajuudessa (kesä-syksy).

Aloitteiden pisteytys [pdf, 159 KB]

Pisteytysohje [pdf, 13 KB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme