+
-+ Tulosta

Ajoneuvojen siirrot ja romuajoneuvot

Laki ajoneuvojen siirtämisestä ( 828/2008) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ohjaa hylättyjen sekä kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavien ajoneuvojan siirtämistä ja varastointia.

Lain mukaan ajoneuvo voidaan siirtää, jos se on pysäköity pysäköinnistä koskevan säännöksen vastaisesti tielle, yksityiselle alueelle tai maastoon. Jos pysäköidystä ajoneuvosta aiheutuu vaaraa liikenneturvallisuudelle, tai aiheutuu haittaa tiealueella tapahtuvalle kunnossa- tai puhtaanapidolle taikka korjaus- tai rakennustöille. Jos ajoneuvon arvon, kunnon ja muiden ulkoisesti havaittavien seikkojen perustella on ilmeistä, että muu ajoneuvo kuin romuajoneuvo on hylätty.

Kaupunki huolehtii hylättyjen ja kunnossapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämisestä hallitsemiltaan yleisiltä alueilta.

Virka-apupyyntö ajoneuvon siirtämiseksi

Siirtokehotus kiinnitetään kilvettömään ajoneuvoon. Mikäli ajoneuvossa on rekisterikilvet, lähetetään siirtokehotus ajoneuvon omistajalle tai haltijalle. Mikäli ajoneuvo on palanut tai muutoin siinä kunnossa, että se on vaaraksi ympäristölle tai ihmiselle, se voidaan siirtää välittömästi myös silloin kun ajoneuvo on esimerkiksi rekisteröimätön ja katsastamaton voidaan se siirtää välittömästi ilman siirtokehotusta.

Mikäli siirtokehotusta ei noudateta, tehdään siirtopäätös ja kaupunki siirtää ajoneuvon varastoalueelle. Siirtopäätös lähetetään ajoneuvon omistajalle tai haltijalle (mikäli tiedossa), ajoneuvoista joiden omistaja ei ole tiedossa kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla osoitteessa Tekniikka- ja ympäristötalo Valtakatu 33. 45700 Kuusankoski.

Mikäli yksityisellä alueella olevaa ajoneuvoa ei ole poistettu tontilta kehotuksista huolimatta, voi kiinteistön haltija pyytää kaupunkia toimittamaan siirron. Virka-apupyynnön voi tehdä kiinteistön haltija tai tämän edustaja. Siirron pyytäjä on tällöin velvollinen korvaamaan ajoneuvon siirtokustannukset, mikäli niitä ei saada perittyä ajoneuvon omistajalta.

Mikäli omistaja tai haltija ei lunasta ajoneuvoaan siirtyy ajoneuvo Kouvolan kaupungin omistukseen joko 30 tai 60 päivän kuluessa riippuen ajoneuvon arvosta ja siitä onko ajoneuvon omistaja tiedossa. Kaupunki laskuttaa ajoneuvon omistajalta tai haltijalta ajoneuvon siirrosta ja säilytyksestä aiheutuneet kustannukset.

Ajoneuvon voi lunastaa esittämällä kuitin maksusta sekä todistamalla ajoneuvon omistusoikeutensa.

Kouvolassa peritään taksan mukainen korvaus. Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain nojalla 10 §, maksu sisältää siirto, hallinto- ja varastointikulut. Maksu tulee suorittaa ennen ajoneuvon noutoa Kouvolan kaupungin pankkitilille

FI 3257 500120 188678, maininnalla SIIRTOAJONEUVO

Romuajoneuvot vastaanottopisteisiin

Henkilö- ja pakettiauton viimeisellä omistajalla on oikeus toimittaa romuajoneuvonsa kustannuksitta tuottajavastuun piiriin kuuluvaan järjestelmään hyväksytylle kerääjälle tai esikäsittelijälle ja edelleen romutettavaksi. Hyväksytylle tai esikäsittelijälle toimitetusta ajoneuvosta annetaan omistajalle romutustodistus, joka on edellytys ajoneuvon poistamiseksi Ajoneuvohallintokeskuksen ylläpitämästä ajoneuvorekisteristä.

Myös Kaupunki toimittaa romuajoneuvolain mukaisesti haltuunsa ottamat ajoneuvot tuottajien vastaanottopisteeseen.

Yhteystiedot

Leena Rautiainen
Jätehuoltopäällikkö
020 615 8143

Osoite
Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme