+
-+ Tulosta

Liikenneväylien kunnossapito

Katujen ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito kuluu pääosin kaupungin hoidettavaksi. Osa tehtävistä kuluu kuitenkin kiinteistön omistajalle tai haltijalle niin kuin laissa "Katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta" säädetään. Myös "Maankäyttö ja rakennuslaissa (MRL)" on kadun kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyviä kohtia.

Talvikunnossapito
Talvikunnossapitoon, joka on osa kadun kunnossapitoa, kuuluvat ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeellisia talvella kadun pitämiseksi liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Tällaisia ovat auraus, liukkauden torjunta, lumen käsittely ja hiekoitusmateriaalin koneellinen poisto keväällä.

Kiinteistön omistajan vastuulla on tonttiliittymien auki pitäminen sekä katualueella sijaitsevien kiinteistön portaiden ja tasojen lumityöt ja liukkauden torjunta sekä hiekoitushiekan poisto näiltä alueilta. Lisäksi tontinomistajan tulee pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja sadevesikaivojen ritiläkannet puhtaana.

Kunnossapitotöiden ajoitus määräytyy teknisen lautakunnan hyväksymän luokituksen perusteella. Luokitus määrittää väylien tärkeysjärjestyksen ja sallitut toimenpideajat.

Osalla kulkuväylistä ei ole talvikunnossapitoa. Väyläosuudet on erikseen merkitty liikennemerkein. Kulkeminen näillä osuuksilla tapahtuu talvella omalla vastuulla.

Hiekoitusmateriaalin koneellinen poisto tapahtuu keväällä kaupungin toimesta alkaen keskustasta ja vilkasliikenteisiltä kaduilta ja raiteilta. Toimenpiteeseen kuluu aikaa 4-6 viikkoa keväästä ja ilmoista riippuen.

Vaikeat kelit saattavat hoidosta huolimatta aiheuttaa liukastumisia ja muita tapaturmia. Kadunkäyttäjä voi itsekin pienentää onnettomuusriskiä ottamalla olosuhteet huomioon.

Kesäkunnossapito
Kesällä kunnossapitotoimenpiteisiin kuuluvat kadun rikkoutuneen päällysteen uusiminen, ajoratamerkintätyöt, sorapintaisen kadun tasaisena pitäminen sekä pölynsidonta ajoradoilla. Lisäksi kunnossapitoa vaativat liikenteenohjauslaitteet, katukalusteet ja liikennevihreän hoito sekä kadun kuivatukseen liittyvät laitteet ja varusteet.

Tontinomistajalle kuuluu tonttiliittymän ja tontille johtavan kulkutien kunnossapito. Myös reunakiven vieressä sijaitsevien sadevesikaivojen ritilöiden puhtaanapito on osa tontinomistajan kunnossapitovelvollisuutta kesällä ja talvella.

Puhtaanapito
Kadun puhtaanapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu siistinä ja terveydellisesti tyydyttävänä, kuten kadulle kerääntyneen lian, lehtien, roskien ja irtonaisten esineiden sekä rikkaruohon poistamisen ajoradalta tai jalkakäytävältä. Puhtaanapito kuuluu tontinomistajalle katualueen keskilinjaan asti laissa mainituin täsmennyksin.

Yhteystiedot

Liikenneväylien talvi- ja kesäkunnossapito

Kunnossapitopäällikkö Jukka Perttula

Katupäivystys
020 615 4690

Tiemestari Pekka Ahomies

Tiemestari Jouni Kettunen

Tiemestari Vesa Niemi

Tiemestari Miki Heinonen

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi

Liitetiedostot

Kunnossa- ja puhtaanapitovastuut kadulla [pdf, 343 KB]

Hakemus vahingonkorvauksesta [pdf, 116 KB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme